Ders Listesi

Yüksek Lisans Programının Yapısı ve Uygulaması

- Mezun olabilmek için gerekli minimum kredi : 24
- Minimum zorunlu ders kredisi : 12 (Öğrenciler isterlerse danışmanlarının da onayı olmak koşuluyla tüm derslerini zorunlu dersler havuzundan da alabilirler)
- İngilizce derslerin kredi toplamı minimum kredinin en az %30’udur.
- Dersler 3 krediliktir.
- Yeni kayıt yaptırmış olan öğrencilerin ilk dönem ders kayıtları ilgili programın koordinatörü tarafından yapılır.
- Öğrenci danışmanının onayı ile üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan ders seçebilir. Ayrıca danışmanının ve program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanatdalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan, izlenen programla ilgili lisansüstü derslerinden en çok üç seçmeli ders alabilir. Diğer yükseköğrenim kurumlarından alınacak derslerin üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.
- EBT501E Engineering Mathematics ve EBT596 Seminer Dersi (Kredisiz) tüm öğrenciler için zorunludur.
- Öğrencinin üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırması gerekmektedir. Zorunlu ders kredilerini başarıyla tamamlayan öğrenciler daha önce de tez kaydı yaptırabilirler.
- Öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra her dönem tez çalışmasına kayıt yaptırması gerekmektedir.

Zorunlu Dersler

Güz


EBT501E

Engineering Mathematics

EBT503E

Advanced Thermodynamics
EBT504
Enerji Sistemlerinde Yöneylem Araştırması

EBT513

Enerji Sistemlerinde Hesaplamalı Yöntemler

EBT515

Nükleer Mühendisliğin Esasları

EBT527E

Wind Energy and Conversion Technology

EBT535

Endüstride Enerji Yönetimi

EBT537

Enerji Kalitesi

EBT553

Güneş Enerjisi ve Dönüşüm Teknolojileri

EBT596

Bilimsel Etik, Araştırma ve Seminer (Kredisiz, Yüksek Lisans öğrencilerinin en az 1 kez alması zorunludur.)

Bahar


EBT501E

Engineering Mathematics

EBT502E

Advanced Fluid Dynamics

EBT516E

Nuclear Reactor Engineering

EBT542

Fotovoltaik Güç Sistemleri

EBT547

Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri

EBT596

Bilimsel Etik, Araştırma ve Seminer (Kredisiz, Yüksek Lisans öğrencilerinin en az 1 kez alması zorunludur.)Genel Seçmeli Dersler Grubu

Güz

EBT505E

Advanced Heat and Mass Transfer

EBT507E

Fundamentals of Power Generation

EBT509

Kömür Bilimi ve Teknolojisi

EBT511E

Nuclear Reactor Theory

EBT519E

Nuclear Engineering Materials

EBT525E

Passive Solar Energy Systems

EBT529E

Geothermal Energy

EBT539

Enerji Çevre ve Hukuku

EBT546

Enerji Bilim ve Teknolojilerinde Özel Konular

EBT546E

Special Topics in Energy Science and Technology

EBT549E

Solar Thermal Power Plants

EBT551E

Zero Energy Buildings
EBT554E
Energy Market Management
EBT557E Energy Systems for Buildings

Bahar


EBT506

Isı Değiştiricileri

EBT508E

Cogeneration and Waste Heat Recovery

EBT510

Temiz Yanma Teknolojileri

EBT520

Nükleer Mühendislik Laboratuvarı

EBT526

Yakıt Hücreleri

EBT528

Aktif Güneş Enerjisi Sistemleri

EBT530E

Energy Efficient Building Design

EBT532E

Bioenergy Recovery from Organic Wastes

EBT534

Biyokütle ve Dönüşüm Teknolojileri

EBT538

Enerji Ekonomisi ve Politikaları

EBT540

Hidroelektrik Enerji

EBT544

Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri
EBT545E
Energy Market Modelling

EBT546

Enerji Bilim ve Teknolojilerinde Özel Konular

EBT546E

Special Topics in Energy Science and Technology

EBT556

Nükleer Mikro Bataryalar
EBT558E Nuclear Security


Doktora Programının Yapısı ve Uygulaması

- Mezun olabilmek için gerekli minimum kredi :24
-Öğrencinin doktora öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam ders kredisinin en az %50’si 600 kodlu derslerden seçilmelidir.
- İngilizce derslerin kredi toplamı minimum kredinin en az %30’dur
- Dersler 3 krediliktir.
-Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlarından ders seçilebilir. Ayrıca danışman ve program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en çok üç ders alınabilir. Diğer yükseköğretim kurumundan alınacak derslerin üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.
- Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı dönem başından itibaren, her yarıyıl danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
-İTÜ Enerji Enstitüsü 14.01.2015 tarihli Enstitü Kurulu kararına göre: Enerji Bilim ve Teknoloji Programında Doktora Yeterlik sınavında Mühendislik Matematiği dersi temel konularda zorunlu derstir. Bu dersin dışındaki temel konular, Program Yürütme Kurulu ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından öğrencinin tez çalışmasına ve doktora sırasında aldığı derslere bağlı olarak her öğrenci için ayrı belirlenmektedir.

Güz


EBT601E

Multi-Phase Flows

EBT605E

Nuclear Fuel Cycle- Analysis and Management

EBT613E

Int. Environmental Quality Management for Energy Plant

EBT615

Güneş Hücrelerinin Fiziği

EBT617

Enerji Bilim ve Teknolojisinde İleri Konular

EBT617E

Advanced Topics in Energy Science and Technology

EBT622

Denizlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları

EBT625

Nükleer Atık İdaresi

EBT627

Radyoaktif İzleme Teknikleri
   

EBT696

Bilimsel Etik, Araştırma ve Seminer (Kredisiz, Yüksek Lisans öğrencilerinin en az 1 kez alması zorunludur.)
   

Bahar


EBT602E

Thermal-Hydrolic Design of Nuclear Reactor

EBT604E

Nuclear Reactor Dynamics and Control

EBT606E

Nuclear Reactor Safety

EBT608E

Neutron Transport Theory

EBT614E

Intelligent Building Systems

EBT616E

Energy Storage Technologies

EBT617

Enerji Bilim ve Teknolojisinde İleri Konular

EBT617E

Advanced Topics in Energy Science and Technology

 

EBT618E

Radiation Damage in Materials

 

EBT620E

Signal Processing and Analysis in Renewable Energy Systems

 

EBT624E

Thermoelectric Energy Conversion

 

EBT628

Organik-İnorganik Hibrit Güneş Hücreleri
EBT629E
Artificial Intelligence Approaches and Machine Learning in Energy Systems Management
EBT696
Bilimsel Etik, Araştırma ve Seminer (Kredisiz, Yüksek Lisans öğrencilerinin en az 1 kez alması zorunludur.)