İş Akışları

1-1 Lisansüstü_Başvuru_Bilgilerinin_Yayınlanması

1-2 Lisansüstü_Mülakat_Bilgilerinin_İstenmesi

1-3 Lisansüstü_Yeni_Kayıt_Öğrenci_Dosyalarının_Arşivlenmesi

2-1 Askerlik Sevk Tehiri Süreci

2-2 Askerlik Sevk Tehiri Uzatımı

2-3 Öğrenci Sevk Tehiri İptali

3- Askerlik İzin ve Kayıt Açtırma

4-1 Danışman Atama Süreci

4-2 Danışman Değişikliği

4-3-Eş danışman Atama


4-4 Eş Danışman Değişikliği Süreci

4-5- Danışmanlık veya Eş Danışmanlıktan Çekilme Süreci


5- Ders Saydırma ve Muafiyet Süreci

6-1- Mazeret Sınavı Süreci

6-2 Ders Notu İtirazı

7- Üniversite Dışı Ders Alma Süreci

8- Enstitüden Ders Alma Süreci

9-1- Öğrenci İzin Süreci


9-2- Erasmus İzin Süreci

10- Kayıt Sildirme Süreci

11- Öğrenci Yurtiçi-Yurtdışı görevlendirme Süreci

12- Öğrenci Belgeleri Süreci

13- Yatay Geçiş Süreci


14-1- Yükseklisans Tez Teslim Başvuru Süreci

14-2- Yükseklisans Tez Jüri Bildirim Süreci

14-3- Yükseklisans Tez Savunma Sonucu Bildirim Süreci

14-4- Yükseklisans Düzeltilmiş Tez Teslim Süreci

15- Yükseklisans Mezuniyet Süreci


16- Tezlerin İlgili Yerlere İletilmesi Süreci

17-1- Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Süreci


17-2- Doktora Yeterlik Sonucu Bildirim Süreci


17-3- Doktora Tez İzleme Komitesi Bildirim Süreci

18-1- Doktora öneri Raporu Süreci

18-2- Doktora Çalışma Raporu Süreci

19-1- Doktora Tezi Beyaz Cilt Teslim Süreci

19-2- Doktora Tezi Jüri Bildirim Süreci

19-3- Doktora Tezi Sınav Tarihi Duyurusu Süreci

19-4- Doktora Tezi Savunma Tutanağı Süreci

19-5- Doktora Tez Teslimi Süreci

19-6- Düzeltilmiş Doktora Tez Teslim Süreci


20- E-Posta Bilgilendirme Süreci


21- Enstitü Yönetim Kurulu Süreci


22- Ders program Süreci