“NON-NUCLEAR APPLICATIONS OF NUCLEAR TECHNIQUES” ÇALIŞTAYI ENSTİTÜMÜZ EVSAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ.

National Research Nuclear University (MEPhI) ile üniversitemiz arasında imzalanan ikili işbirliği protokolüne istinaden enstitümüz ev sahipliğinde “NON-NUCLEAR APPLICATIONS OF NUCLEAR TECHNIQUES” adlı uluslararası çalıştayı 4-8 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. MEPhI öğretim üyeleri Prof. Dr. Alla Oudalova, Prof. Dr. Aleksandr Ksenofontov ve Ms Viktoriia Riabtseva enstitümüzün davetlisi olarak çalıştayda nükleer tekniklerin enerji üretimi dışına kullanıldığı alanlar, radyasyondan korunma ve radyasyon kaynaklarının güvenliği ve nükleer güç santralleri boru ve ekipmanlarının kontrolünde kullanılan tahribatsız muayene yöntemleri konularında bilgiler paylaşmışlardır.
Temel radyobiyoloji ile birlikte nükleer tekniklerin yiyeceklerin ışınlanması, haşere kontrolü ve tıbbi alanda kullanımları ile ilgili detaylı dersler işlenmiştir.

Radyoaktivite, radyoaktif bozunma, dozimetrik büyüklükler ve birimler, radyokarbon ile yaş tayini, zırhlama, nükleer ve radyoaktif kazalar ile kaza sonrası rehabilitaston ve koruyucu önlemlerin etkinliğinin analizi gibi konular tartışılmıştır.

Ultrason, radyografi, eddy akımları, manyetik parçacık ve sıvı penetrant metotlarının temelleri ve Rus tasarımı nükleer güç santrallerinde tahribat tayini için nasıl uygulandıkları sahada çekilmiş video gösterimleri eşliğinde anlatılmıştır.

Açılışını Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Karatepe Yavuz’un gerçekleştirdiği çalıştayda organizasyon komitesi başkanı Dr. Öğretim Üyesi Senem Şentürk Lüle İTÜ ve Enerji Enstitüsü’nü tanıtan bir sunu gerçekleştirmiştir. Çalıştaya 8 kurum içi (İTÜ genelinden) ve 5 kurum dışı olmak üzere 14 kişi katılmıştır. Çalıştay İTÜ TRIGA Mark II araştırma reaktörü teknik gezisinin ardından gerçekleştirilen sertifika töreni ile son bulmuştur.

  • nt4_b
  • nt1_b
  • nt2_b
  • nt3_b

Duyurular


Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle

Hakkımızda


Enerji Enstitüsü; 1961 yılında kurulmuş olan Nükleer Enerji Enstitüsünün eğitim, öğretim ve araştırma etkinliklerini enerjinin diğer alanlarını da kapsayacak şekilde sürdürmek amacıyla 2003 yılında yeniden yapılandırılması ile kurulmuştur. 1961 yılından günümüze ülkemizde ve dünyada bilimde, araştırmada, eğitim-öğretimde ve özel sektörde hizmet veren çok sayıda insanı da yetiştirmiş olan Enstitümüz, enerji ve ilgili alanlarda öncü nitelikte bilimsel araştırmalar yapmak, enerji sektörü tarafından desteklenen ArGe/ÜrGe projeleri gerçekleştirmek, yüksek kalitede eğitim-öğretim vererek üst düzey akademik formasyona sahip insanlar yetiştirmek ve ilgili konularda düşünce, öneriler ve çözümler üreterek yol gösterici olmak hedeflerine yönelmiştir.