Ders Listesi

Radyasyon Bilim ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı

Programın Yapısı ve Uygulaması

- Mezun olabilmek için gerekli minimum kredi : 24
- Minimum zorunlu ders kredisi : 12 (Öğrenciler isterlerse danışmanlarının da onayı olmak koşuluyla tüm derslerini zorunlu dersler havuzundan da alabilirler)
- İngilizce derslerin kredi toplamı minimum kredinin en az %30’udur.
- Dersler 3 krediliktir.
- Yeni kayıt yaptırmış olan öğrencilerin ilk dönem ders kayıtları ilgili programın koordinatörü tarafından yapılır.
- Öğrenci danışmanının onayı ile üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan ders seçebilir. Ayrıca danışmanının ve program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanatdalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan, izlenen programla ilgili lisansüstü derslerinden en çok üç seçmeli ders alabilir. Diğer yükseköğrenim kurumlarından alınacak derslerin üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.
- EBT501E Engineering Mathematics ve EBT596 Seminer Dersi (Kredisiz) tüm öğrenciler için zorunludur.
- Öğrencilerin üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırması gerekmektedir. Zorunlu ders kredilerini başarıyla tamamlayan öğrenciler daha önce de tez kaydı yaptırabilirler.
- Öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra her dönem tez çalışmasına kayıt yaptırması gerekmektedir.

Zorunlu Dersler

Güz

 

RBT501 Radyasyon Fiziği
EBT515 Nükleer Mühendisliğin Esasları
EBT501E Engineering Mathematics
   

Bahar

 

RBT502 Radyasyon Algılama ve Ölçme
RBT504 Radyasyondan Korunma ve Sağlık Fiziği
EBT501E Engineering Mathematics

Seçmeli Dersler

Güz

 

RBT503 Endüstri ve Tıpta Radyoizotop Uygulamaları
RBT505E Radiation Imaging
RBT507 Radyolojik Malzemeler
RBT509 Radyasyon Zırhlaması
RBT511E Radiometric Techniques in Environmental Analysis
RBT513 Radyokimya
RBT517 Nükleer Yakıt Teknolojisi

 

 

Bahar

 

RBT506E Radiation Dosimetry
RBT508 Nükleer Teknikler
RBT510E Activation Spectroscopy
RBT515
Radyobiyoloji
RBT516E Special Topics in Radiation Science and Technology
EBT520 Nükleer Mühendislik Laboratuvarı
EBT516E Nuclear Reactor Engineering

Son Güncelleme Tarihi : 05.05.2018

 Not: Ders kodlarının sonunda yer alan “E” harfi dersin İngilizce olduğunu ifade etmektedir. İngilizce açılan dersler Türkçe de açılabilmektedir.