Enstitü Hakkında

Özgörev (Misyon): Enerji ve ilgili alanlarda öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yapmak, kaliteli bir eğitim-öğretim vererek üst düzey akademik formasyona sahip insanlar yetiştirmek, ilgili konularda düşünce ve öneriler üreterek yol gösterici olmak.

Özgörüş (Vizyon): Enerji ve ilgili alanlarda önde gelen bir eğitim-öğretim ve araştırma enstitüsü olmak. 

 Enerji Enstitüsü; 1961 yılında kurulmuş olan Nükleer Enerji Enstitüsünün eğitim, öğretim ve araştırma etkinliklerini enerjinin diğer alanlarını da kapsayacak şekilde sürdürmek amacıyla 3/4/2003 tarih 2003/5442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden yapılandırılması ile 2003 yılında kurulmuştur.

1961 yılından günümüze ülkemizde ve dünyada bilimde, araştırmada, eğitim-öğretimde ve özel sektörde hizmet veren çok sayıda insanı da yetiştirmiş olan Enstitümüz,

 • enerji ve ilgili alanlarda öncü nitelikte bilimsel araştırmalar yapmak,
 • enerji sektörü tarafından desteklenen ArGe/ÜrGe projeleri gerçekleştirmek,
 • yüksek kalitede eğitim-öğretim vererek üst düzey akademik formasyona sahip insanlar yetiştirmek ve
 • ilgili konularda düşünce, öneriler ve çözümler üreterek yol gösterici olmak

hedeflerine yönelmiştir.

Enerji Enstitüsü, 22 öğretim üyesi ve 11 araştırma görevlisi kadrosunun yanı sıra diğer fakülte ve enstitülerden 28 öğretim üyesinin de desteğini almaktadır. Ayrıca endüstri ve proje destekli araştırma görevlisi olarak çalışan 9 öğrencisi bulunmaktadır. 65 DR ve 285 YL olmak üzere toplam 350 lisansüstü öğrencisi bulunmaktadır.

Enerji Enstitüsü, 2010 yılı içerisinde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi endüstri ile yakın işbirliğini bir çalışma modeli olarak benimsemiştir. Bu çerçevede ülkemizin ve dünyanın önemli enerji kuruluşlarını da davet ederek oluşturulan Sektörel Danışma Kurulu ile çalışmalarına devam etmiş, Enstitü bünyesinde endüstri destekli laboratuarlar kurulmuş, endüstri destekli araştırma görevliliği çerçevesinde öğrencilerimize burs ve araştırma imkanı sağlanmıştır. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin endüstrinin teknik problemlerine odaklanmasını benimsemiştir. Bu gelişmeler Enerji Enstitüsü’nün etkinliğini hızla arttırmaktadır. Üniversite sanayi işbirliğinin kalıcı ve güçlü bir hale gelebilmesi için İTÜ Rektörlüğü’nün ve ARI Teknokent yönetiminin desteği ile Enerji Enstitüsü’nün sınırları içerisinde enerji konusunda ARGE yapan şirketlerin konumlandığı ve Türkiye’nin ilk tematik teknokenti olan Enerji Teknokenti kurulmuştur. Enerji Teknokentindeki Ar-Ge firmaları ile Enerji Enstitüsü arasında güçlü ve kalıcı işbirlikleri sağlanarak ortak bir ekosistem yaratılmıştır.

Enstitümüzün akademik yapısı; 

 • Nükleer Araştırmalar,
 • Yenilenebilir Enerji, 
 • Enerji Planlaması ve Yönetimi, 
 • Konvansiyonel Enerji,
 • Enerji Bilim ve Teknoloji

anabilim Dallarından oluşmaktadır. “Enerji Bilim ve Teknoloji”  Yüksek Lisans ve Doktora programlarının yanı sıra ülkemizin nükleer ve radyasyon alanındaki yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak üzere “Radyasyon Bilim ve Teknoloji” Yüksek Lisans programı açılmıştır.

Enstitü bünyesinde;

 • 22 öğretim üyesi, 
 • 11 araştırma görevlisi, 
 • 14 İdari personel
 • 8 Teknik personel (4 mühendis, 1 fizikçi, 1 kimyager, 2 teknisyen)
 • 1 güvenlik amiri 

olmak üzere toplam 56 kadrolu eleman yer almaktadır. 

ENSTİTÜ YÖNETİMİ

Enstitü Müdürü :

 Prof. Dr. İlhan KOCAARSLAN

Enstitü Müdür Yardımcısı :

 Prof. Dr. Nilgün KARATEPE YAVUZ 

Enstitü Müdür Yardımcısı :

 Dr.Öğr.Üyesi M. Berker YURTSEVEN

Enstitü Müdür Yardımcısı :  Dr.Öğr.Üyesi Senem ŞENTÜRK LÜLE

 


ANA BİLİM DALLARI

Ana Bilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı

Nükleer Araştırmalar ABD

Prof. Dr. Üner ÇOLAK

Yenilenebilir Enerji ABD

Prof. Dr. İlhan KOCAARSLAN

Konvansiyonel Enerji ABD

Prof. Dr. Sevilay HACIYAKUPOĞLU

Enerji Planlaması ve Yönetimi ABD

Prof. Dr. Sermin ONAYGİL

Enerji Bilim ve Teknoloji ABD

Prof. Dr. Önder GÜLER