Açık İncelemeye Sunulan Tezler

Enerji Enstitüsü tarafından açık incelemeye sunulan doktora tezleri aşağıda listelenmiştir.

Adı Soyadı
Danışmanı
Tez Adı
Özet
Summary
Ezgi Bayrakdar Ateş
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu
Forecasting for Bioethanol Production in Turkey 
Özet
Summary