Academic Staff

Name

Abdurrahman Satman
Adem Tekin
Ahmet Arısoy
Ahmet Durmayaz
Ahmet Gültekin
Alhun Aydın
Anıl Can Duman
Ayşegül Meriçboyu
Belgin Türkay
Beril Tuğrul
Bihrat Önöz
Burak Barutçu
Burak Sarıoğlu
Coşkun Fırat
Ece Ekmekci
Elif Ülkü Arıcı
Emre Erkin
Erkan Ayder
Ertuğrul Demir
Esra Özkan Zayim
Fatih Öztürk
Filiz Baytaş
Filiz Karaosmanoğlu
Gökçen Gökçeli
Gülgün Kayakutlu
Gürel Ozeşme
H. Tuğçin Kırant
Hanzade Açma
Hatice Sözer
İskender Atilla Reyhancan
Kaan Deveci
Kadir Alp
Mahmut Altınbaş
Murat Çakan
M. Sedat Kabdaşlı
Nazif H. Sohtaoğlu
Necmi Kaptan
Nesrin Altınsoy
Nilgün D. Baydoğan
Nilgün K. Yavuz
Nurdil Eskin
Onur Erbay
Osman Ürper
Ömer Gönül
Ömer İnanç Türeyen
Önder Güler
Özgür Kayalıca
Özgür Üstün
Sefa Bektaş
Sema Akyıl Erentürk
Sencer Ecer
Senem Şentürk Lüle
Serdar Yaman
Sermin Onaygil
Sevan Karabetoğlu
Sevilay Hacıyakupoğlu
Seyhan U. Onbaşıoğlu
Sibel Menteş
Tuğrul Hakioğlu
Uğur Berkay Kahveci
Üner Çolak
Yakup Erhan Böke
Zerrin Yılmaz

Industrial Res.Asst.

Name

Can Aksakal
Kerem Turhan
Murat Aydın
Bülent Büyük

Project Based Res.Asst.

İsim

Nergis Yıldız Angın
Ecem Kara
Alborz Ebrahimi
Mehmet Okumuş
Tuğçe Aker

Title

Prof.Dr.
Assoc.Prof.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Res.Asst.
Res.Asst.
Res.Asst.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Assist.Prof.
Res.Asst.
Assist.Prof.
Res.Asst.
Assoc.Prof.
Res.Asst.Dr.
Prof. Dr.
Res.Asst.
Prof.Dr.
Assoc.Prof.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Res.Asst.
Prof.Dr.
Res.Asst.
Res.Asst.
Prof.Dr.
Assoc.Prof.
Prof.Dr.
Res.Asst.
Prof.Dr.
Assist.Prof.
Assist.Prof.
Prof.Dr.
Assoc.Prof.
Assoc.Prof.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Res.Asst.
Res.Asst.
Res.Asst.
Assoc.Prof.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Assoc.Prof.
Res.Asst
Prof.Dr.
Assoc.Prof.
Assist.Prof.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Assist.Prof.
Assoc.Prof.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Res.Asst.
Prof.Dr.
Assoc.Prof.
Prof.Dr.Company

İnci Akü
AİM Enerji
Baymak
AltaşInstitution

Tübitak
EU
Tübitak
EU
EU


Faculty/Institute

Energy Ins./Faculty of Mine
Informatics Institute
Faculty of Mechanical Engineering
Energy Institute
Energy Institute
Energy Institute
Energy Institute
Chem. and Met. Engineering
Electrical and Electronics Engineering
Energy Institute
Energy Institute/Civil Engineering
Energy Institute
Energy Institute
Energy Institute
Energy Institute
Energy Institute
Energy Institute
Mechanical Engineering
Energy Institute
Fac. of Science and Letters
Energy Institute
Energy Institute
Chem. and Met. Engineering
Energy Institute
Energy Institute
Energy Institute
Energy Institute
Chem. and Met. Engineering
Energy Institute
Energy Institute
Energy Institute
Civil Engineering
Civil Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Fac. of Electrical and Electronics Engineering
Mechanical Engineering
Energy Institute
Energy Institute
Energy Institute
Mechanical Engineering
Energy Institute
Energy Institute
Energy Institute
Mining Engineering
Energy Institute
Managerial Economics
Fac. of Electrical and Electronics Engineering
Energy Institute
Department of Economics
Energy Institute
Chem. and Met. Engineering
Energy Institute
Energy Institute
Energy Institute
Mechanical Engineering
Aeronautics and Astronautics
Energy Institute
Energy Institute
Energy Institute
Fac. of Mechanical Engineering
ArchitectureFaculty

Energy Institute
Energy Institute
Energy Institute
Energy InstituteProject Manager

Prof.Dr. İskender Atilla Reyhancan
Assoc.Prof. Hatice Sözer
Prof.Dr. İskender Atilla Reyhancan
Assoc.Prof. Hatice Sözer
Assoc.Prof. Hatice Sözer
Phone

2856268
2856952
2529587
2853878
2857464
2857467
2853948
2853540
2856957
2853949
2853945
2853886
2857393
2853882
2857393
2856385
2853879
2931300
2853894
2853009
2853898
2853890
2856837
2857393
2853869
2857393
2853879
2856291
2853947
2857465
2853948
2856541
2852794
2516013
2853733
2856737
2931300
2853942
2853492
2853940
2931300
2857393
2857464
2853948
2856150
2853870
2931300
2856742
2853894
2853938
2193030
2853941
2856873
2853946
2853880
2853887
2931310
2853117
2853885
2857467
2853945
2931300
2851300Phone

2857393
2857393
2857393
2853894Phone

e-mail

mdsatman@itu.edu.tr
adem.tekin@be.itu.edu.tr
arisoy@mkn.itu.edu.tr
durmayaz@itu.edu.tr
ahmetgultekin@itu.edu.tr
aydinalh@itu.edu.tr
dumanan@itu.edu.tr
aysegul@itu.edu.tr
turkay@elk.itu.edu.tr
beril@itu.edu.tr
onoz@itu.edu.tr
barutcub@itu.edu.tr
buraksarioglu@itu.edu.tr
firat@energy.itu.edu.tr
eceekmekci@itu.edu.tr
aricibogner@itu.edu.tr
erkinem@itu.edu.tr
erkan.ayder@itu.edu.tr
ertudemir@itu.edu.tr
ozesra@itu.edu.tr
ozturkzeh@itu.edu.tr
fbaytas@itu.edu.tr
filiz@itu.edu.tr
ggokceli@itu.edu.tr
kayakutlu@itu.edu.tr
gurelozesme@itu.edu.tr
kiranth@itu.edu.tr
hanzade@itu.edu.tr
hatice.sozer@itu.edu.tr
iareyhancan@itu.edu.tr
devecik@itu.edu.tr
kalp@ins.itu.edu.tr
altinbasm1@itu.edu.tr
cakanmu@itu.edu.tr
kabdaslis@itu.edu.tr
nafiz@itu.edu.tr
kaptani@itu.edu.tr
altinsoy@itu.edu.tr
dogannil@itu.edu.tr
kmnilgun@itu.edu.tr
eskinn@itu.edu.tr
erbayo@itu.edu.tr
urper@itu.edu.tr
gonulo@itu.edu.tr
inanct@itu.edu.tr
onder.guler@itu.edu.tr
kayalica@itu.edu.tr
oustun@itu.edu.tr
sefa.bektas@itu.edu.tr
erenturk@itu.edu.tr
ecer@itu.edu.tr
senturklule@itu.edu.tr
yamans@itu.edu.tr
onaygil@itu.edu.tr
karabetoglu@itu.edu.tr
haciyakup1@itu.edu.tr
onbasiogl1@itu.edu.tr
smentes@itu.edu.tr
hakioglu@itu.edu.tr
kahveciug@itu.edu.tr
unercolak@itu.edu.tr
boke@itu.edu.tr
yilmazzer@itu.edu.tre-mail

canaksakal@gmail.com
keremturhan1@gmail.com
mrtydn@gmail.com
buyukbu@itu.edu.tre-mail