Nuclear Energy Institute Thesis

2004

Thesis Name Author Thessis No Advisor
Gama transmisyon tekniği ileCs-137 gama kaynağı kullanılarak farklı metaller için kalınlık tayini Bülent BÜYÜK
NÜK UZ190 BÜY
A. Beril TUĞRUL
Gözenekli bir düşey kanalda birleşiktaşınımlaısı geçişi ve akışın sayısal incelenmesi Osman GÜNAY
NÜK UZ191 GÜN
Cihat BAYTAŞ

 

2003

Thesis Name Author Thessis No Advisor
Kaynak dağılımının kestirilmesini amaçlayan ters ısı geçişi probleminin çözümüne yapay sinir ağları ile yaklaşım Songül KUZKAYA NÜK UZ174 KUZ
Melih GEÇKİNLİ
Nükleer sistemlerin sınır elemanları yöntemi ile ısıl-hidrolik analizi Kenan ŞENTÜRK NÜK UZ175 ŞEN
Murat AYDIN
Yüksek sıcaklık gaz soğutmalı reaktörlerle bileşik güç santrali Gönül YILMAZ NÜK UZ176 YIL Hasbi YAVUZ
Infraredölçümleme ile ısı transferi incelemesi Esra SOLUK NÜK UZ178 SOL
A. Beril TUĞRUL
X-ışını radyografi tekniğine ilişkin görüntü kalite değerlendirmesi Nurşen ŞAHİN NÜK UZ179 ŞAH
A. Beril TUĞRUL
Hidrojen plazmadanötrhidrojen atomlarının transportu Özlem ÖZTÜRK NÜK UZ180 ÖZT
Akif ATALAY
Projeksiyon haritasıinterpolasyonuile doğrudan fourier tekniğinde interpolasyon yöntemleri Sevgi DENİZ NÜK UZ181 DEN
A. Filiz BAYTAŞ
Çift enerjili x-ışınıabsorbsiyometrisi tekniği kalite kontrol ölçümlerine ilişkin değerlendirme Elif KAYHAN NÜK UZ182 KAY
A. Beril TUĞRUL
Radyasyon çalışanlarının maruz kalabilecekleri parmak ve el ışınlamasına ilişkin üç farklı gama radyoizotop için bir inceleme Nihal AĞMA NÜK UZ183 AĞM
A. Beril TUĞRUL
Çok gruplu difüzyon/ ek difüzyon sonlu elemanlar hesaplarınınpertürbasyonteorisinde kullanılması Sibel KALUÇ NÜK UZ184 KAL
Bilge ÖZGENER
Gazlıtermoiyonikdönüştürücüler deoptimum verim hesabı ve tersinmezlik katsayısının tayini AlenTAŞÇIOĞLU NÜK UZ185 TAŞ
Hasbi YAVUZ
Üç farklı radyoizotop ve fantom kullanılarak jinekolojikbrakiterapi değerlendirmesi Dilek USTAOĞLU NÜK UZ186 UST
A. Beril TUĞRUL
Kestanbol(Çanakkale) civarındaki su, toprak ve granit örneklerinde doğal radyoaktivitenin belirlenmesi Berkant MERDANOĞLU
NÜK UZ188 MER
Nesrin ALTINSOY
Soma ve Tavşanlı yeraltı linyit maden ocaklarında radon gazıkonsantrasyonseviyelerinin belirlenmesi Selim ÇİLE
NÜK UZ189 ÇİL
Nesrin ALTINSOY

 

2002

Thesis Name Author Thessis No Advisor
Radyasyonzırhlamasıamacıyla karbonlu yapı çeliklerinin değerlendirilmesi Hakkı DURMAZ NÜK UZ165 DUR
A. Beril TUĞRUL
Infraredyöntemle termal deşarj incelemesi Ali Osman YILMAZ NÜK UZ166 YIL
A. Beril TUĞRUL
Nükleer güç tesisisimülatörleri Serkan YILDIRIM NÜK UZ168 YIL
Ahmet DURMAYAZ
Fantom kullanarak üç farklı radyoizotopa ilişkin kontaminasyonve de kontaminasyon değerlendirmesi Özden ASLAN NÜK UZ169 ASL
A. Beril TUĞRUL
Gama radyasyonuzırhlaması amacıyla farklı betonların değerlendirilmesi Sibel ONUR NÜK UZ170 ONU
A. Beril TUĞRUL
Endüstriyel sıvılarda gama radrasyonunun zayıflatılması Ş.Burak DAĞLI NÜK UZ171 DAĞ
A. Filiz BAYTAŞ
Gözenekli ortamda akışkan doyması ve kılcal basınç-doyma arasındaki ilişkinin gama ışını zayıflatma tekniği ile incelenmesi Ali İSHAKOĞLU NÜK UZ172 İSH
A. Filiz BAYTAŞ
Farklı camların radyasyon karşısındaki davranışlarının incelenmesi,dozimetrikamaçlı kullanımlarının değerlendirilmesi ve yeni birkorelasyon Nilgün Doğan BAYDOĞAN
NÜK DR173 BAY
A. Beril TUĞRUL
Farklı Türkiye mermer türlerinin toplam alfa ve toplam beta radyoaktivite seviyelerinin tayini Emine Songül KARAMAN NÜK UZ177 KAR
A. Beril TUĞRUL

 

2001

Thesis Name Author Thessis No Advisor
Kesikli ordinatlar yönteminde Gauss- Chebyshev kuadratürüile ışın-etkisinin araştırılması Semiha SAĞLAM NÜK DR26 SAĞ
Akif ATALAY
Thermalhydraulicanalysisof molten core material contained withinlowerheadofpwr pressurevessel Liaqat ALİ NÜK DR150 ALİ
Cihat BAYTAŞ
Farklı gama kameralarla vertebrafantom kullanılarak kemik sintigrafi çekimlerinin değerlendirilmesi Ercan ARSLAN NÜK UZ152 ARS
A. Beril TUĞRUL
Radyoaktif izleme tekniği ile serbest girdap (vorteks) akış takibi İlyas YILMAZ NÜK UZ153 YIL
A. Beril TUĞRUL
İki boyutlu nötron difüzyon hesabında multifrontal yöntemin kullanılması Murat KAPLAN NÜK UZ154 KAP
Hasan SAYGIN
Nükleer güç santrallerinin geliştirilmesi ve yeni tip nükleer reaktörler Sibel ÖZTÜRK NÜK UZ155 ÖZT
Şarman GENÇAY
Farklı kolimatörlerle orbiter gama kamerada Tc-99m radyoizotopu ve fantom kullanarak lenfosintigrafi çekimlerinin değerlendirilmesi Engin DİRLİK NÜK UZ157 DİR
A. Beril TUĞRUL
Gama radyasyonunun toprak ile zırhlanmasının incelenmesi Özlem TOPRAK NÜK UZ158 TOP
A. Filiz BAYTAŞ
Çok gruplu çarpışma olasılıklı integral transport yöntemiile hızlı spektrum hesabı Gülistan ALTAY NÜK UZ159 ALT
Bilge ÖZGENER
Beta transmisyon tekniği ile tekstil numunelerinin değerlendirilmesi Şevki Tayfun USLUCAN NÜK UZ160 USL
A. Beril TUĞRUL
İki boyutlu iki gruplu nötron difüzyon denkleminin kuadratiksınır elemenları metodu ile çözümü Nuray İZGİ NÜK UZ161 İZG
Bilge ÖZGENER
Cobra kodu ile bazı PWR parametrelerinin incelenmesi Ahmet EGE NÜK UZ162 EGE
Şarman GENÇAY
Kapalı devreli gaz türbininin nükleer güç tahrikli denizaltılara uygunluğunun araştırılması Mustafa DALGIÇ NÜK UZ163 DAL Hasbi YAVUZ
Yapay sinir ağları yardımyla iki fazlı akışlara elektrik empedanstomografisi uygulanması Göknur ŞEKER NÜK UZ164 ŞEK
Melih GEÇKİNLİ -
Levent OVACIK
Application of computational intelligence methods to in-corefuel management Adem ERDOĞAN NÜK DR167 ERD
Melih GEÇKİNLİ

 

2000

Thesis Name Author Thessis No Advisor
Labiatae familyasına mensup bitkilerin alfa beta radyoaktivite seviyelerin tayini Yasemin Demir Kunt NÜK UZ140 KUN
A. Beril TUĞRUL
Thermal-hydraulic analysis of I.T.U. Triga Mark-II reactor Emin Hakan Özkul NÜK UZ142 ÖZK
Ahmet DURMAYAZ
Triga tipi araştırma reaktörleri için bir termalizasyon yöntemi Gülten Sadullahoğlu NÜK UZ143 SAD
H. Atilla ÖZGENER
Almaraz2 reaktörü için Dragon2 transport-citation nötron difüzyon kod çifti yardımıyla nötronik hesaplama zincirinin oluşturulması Emrah Oğuzhan NÜK UZ144 OĞU
Hasan SAYGIN
Radyografi ile kaynak dikişikontrolu Mine Duman NÜK UZ145 DUM
A. Beril TUĞRUL
Toryum reaktörleri ve Türkiye içim önemi Ümit Yoldaş NÜK UZ146 YOL
ŞarmanGENÇAY
UO² yakıt peletlerinin reaktör şartlarında termal ve mikro yapı özelliklerinin incelenmesi ve sıcaklık dağılımının sınır eleman yöntemiyle hesaplanması Ferhan Can NÜK DR147 CAN
Hasbi YAVUZ
Radyoaktivite seviyesi tayini ile kuvaterner istifi incelemesi ve yeni bir değerlendirme Sudiye Şahin NÜK DR148 ŞAH
A. Beril TUĞRUL
Nükleer güç reaktörlerinde reaktivite kaza senaryolarını incelemek için yeni bir nodalkinetik ve termohidrolik analiz modeli Şadi Kaya NÜK DR149 KAY
Hasbi YAVUZ
³He(n,p)³H uyarımlı nükleer tahrikli bir lazerde pompalama güç yoğunluğunun gaz yoğunluğu ile kuple değişiminin modellenmesi ve analizi Füsun Çetin Şişman NÜK DR151 ŞİŞ Hasbi YAVUZ
Cs-137 radyoizotopunun farklı yağış ve farklı toprak cinsleri için düşey ilerleyişinin lizimetrik incelenmesi; yeni bir çözüm önerisi ve Chernobyl kazasına uygulama Ahmet Varinlioğlu NÜK DR156 A. Beril TUĞRUL

 

1999

Thesis Name Author Thessis No Advisor
Radyografik hata tesbiti Gülten YILMAZ NÜK UZ129 YIL
A. Beril TUĞRUL
Sonlu elemanlar yöntemi ile ek akı hesabı Özer GÜLCE NÜK UZ130 GÜL
H. Atilla ÖZGENER
Gama absorpsiyon tekniği ile altın analizi Arzu KURTOĞLU NÜK UZ131 KUR
A. Beril TUĞRUL
Nötron aktivasyon analizi ile tayin edilen eser elementleri kullanarak kömürlerin hava kalitesine etkisinin değerlendirilmesi Emine İlkiz EĞİLLİ NÜK DR132 EĞİ
A. Nezihi BİLGE
İ.T.Ü. Triga Mark-II reaktörünün soğutma probleminin analizi ve çözüm önerileri Orhan E. AKAY NÜK UZ133 AKA
Altuğ ŞİŞMAN
Toprak numunelerde foton zayıflatma katsayısının incelenmesi Sevgi AKBAL NÜK UZ134 AKB
A. Filiz BAYTAŞ
Dikey akışta ve ilişkili kanallarda kütle değişimi H. Nihal BEŞLİ NÜK UZ135 BEŞ
Şarman GENÇAY
Tek gruplu nötron difüzyon denkleminin kuadratik sınır elemanları metodu ile çözülmesi Havar IŞIKLI NÜK UZ136 IŞI
Bilge ÖZGENER
Su fantomu kullanılarak Co-60 radyoizotop kaynagı ile dış ışınlama şartları için farklı vücut bölgelerine ilişkin doz tayini Atife KÖŞE NÜK UZ137 KÖŞ
A. Beril TUĞRUL
134Cs ve 241Am biyokinetiğininüç farklı organizma için incelenmesi ve kesikli zaman modeli ile yeni bir değerlendirme Nurdan GÜNGÖR NÜK DR138 GÜN
A. Beril TUĞRUL
Kritik organ doz tayini ve absorblanmış doz için yeni geometri faktörün saptanması Doğan YAŞAR NÜK DR139 YAŞ
A. Beril TUĞRUL
Türkiye'de düşük seviyeli radyoaktif atık gömüsü için bir model çalışması Alper KAHRAMAN NÜK DR141 KAH
Şarman GENÇAY

 

1998

Thesis Name Author Thessis No Advisor
Polivinil asetat kökenli termoplastik yapıştırıcıların radyasyon ile çapraz bağlanarak iyileştirilmesi M. Kudret ARSEVEN NÜK DR119 ARS
A. Nezihi BİLGE
Farklı hidrojen-argon ortamlarında indirgenen seramik yakıt tabletlerinin karakterizasyonu Birsen AYAZ NÜK DR120 AYA
A. Nezihi BİLGE
Termal elektron-pozitron çiftlerinin siyah cisim radyasyonunun termodinamik özelliklerine ve radyasyon kayıplarına katkısı Altuğ ŞİŞMAN NÜK DR121 ŞİŞ
Hasbi YAVUZ
RBMK ve CANDU tipi reaktörlerde boşluk katsayısı etkisinin nötronik açıdan incelenmesi Mehtap YALÇINKAYA NÜK UZ122 YAL
Hasan SAYGIN
BWR içindeki bir kanalda ortaya çıkan kararsızlıkların nükleer-termal hidrolik modellenmesi Demirel AKTAŞ NÜK UZ118 AKT
Melih GEÇKİNLİ
Counter-current slug flow in a vertical to horizontal tube simulating header-feeder system having obstructions incandu reactors E. Nihan ÖNDER NÜK UZ123 ÖND
Hasan SAYGIN
Utilizing mathematica software solution of boundary value problems in nuclear engineering by the Green's function method Dilek ŞENER NÜK UZ124 ŞEN
Akif ATALAY
İ.T.Ü. Triga Mark-II Eğitim ve araştırma reaktörünün nükleer güvenlik ölçümleri ile hava ve su aktivite seviyelerinin değerlendirilmesi Şecaattin YENER NÜK UZ125 YEN
A. Beril TUĞRUL
Bir basınçlı su reaktoründe kaza sırasında reaktör kabında oluşan kalp enkazının soğumasının sayısal olarak incelenmesi Haşim EMANET NÜK UZ126 EMA
Cihat BAYTAŞ
Nötron transmisyon tekniği ilekantitatif bor tayininde matris etkisi Muhittin OKKA NÜK DR127 OKK
Ahmet R. BAYÜLKEN
Nötron aktivasyon analizi yöntemi ile cam içinde 59 27Co belirlenmesi İsmail ÇELİK NÜK UZ128 ÇEL
Erdinç EDGÜ

 

1997

Thesis Name Author Thessis No Advisor
İ.T.Ü. TRIGA MARK-II reaktöründe yakıt elemanlarının reaktivite eş değerlerinin iki gruplu pertürbasyon teorisi ile hesabı Tayfun BÜKE NÜK DR98 BÜK
Hasbi YAVUZ
Radyoaktif izleme tekniği ile düşey borularda türbülanslı akış incelemesi ve yeni birkorelasyon Nesrin ALTINSOY NÜK DR99 ALT
A. Beril TUĞRUL
Sıkıştırılmış sıvı kaynaması Fatih ÖZTÜRK NÜK UZ101 ÖZT
Şarman GENÇAY
Radyoaktif izleme tekniği ile karışım zamanı tayini Adem YURTSEVEN NÜK UZ102 YUR A. Beril TUĞRUL
Radyoaktif izleme tekniği ile kaçak tayini Hakan KAKAÇ NÜK UZ103 KAK
A. Beril TUĞRUL
İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü TRIGA MARK-II Eğitim ve Araştırma Reaktörü'nün kalite güvence programı Sedef YALÇINER NÜK UZ104 YAL
Hasbi YAVUZ
Radyoaktif izleme tekniği ile çevresel metal kirliliğinin pelargonium peltatum bitkisi üzerine etkisinin incelenmesi Işık KAÇMAZ NÜK UZ105 KAÇ
A. Beril TUĞRUL
MTR tipi yakıt elemanı kullanılan araştırma reaktörlerinde soğutucu kanalı tıkanması kazası analizi Ayhan YILMAZER NÜK UZ106 YIL
Hasbi YAVUZ
Nükleer yakıt soğutucu kanallarında birleşik taşınımlaısı transferinin sayısal çözümü Gürkan SERTELLER NÜK UZ107 SER
Cihat BAYTAŞ
Nötron aktivasyon analizi yöntemi ile besin maddelerinin analizi Mojgan B. TAMADON NÜK UZ108 TAM Şarman GENÇAY
Sonlu elemanlar metodunun spreadsheet programı yardımıyla nötron difüzyon denklemine uygulanması Öznur ENGİN NÜK UZ109 ENG
Hasan SAYGIN
Farklı malzemelerin radyografik yöntemle yarı -degerkalınlığının tespiti Kemal ÜÇER NÜK UZ110 ÜÇE
A. Nezihi BİLGE
İki boyutlu iki gruplu nötron difüzyon denkleminin lineer sınır elemanları ile çözümü Sırma USTAARAMOĞLU NÜK UZ111 UST
Bilge ÖZGENER
Gama geçirgenlik prensibi ile malzemelerin ağırlıklarının ölçülmesi S. Ünsal ÖZTÜRK NÜK UZ112 ÖZT
A. Nezihi BİLGE
Gama geçirgenlik tekniğiyle yoğunluk ölçüm sistemi tasarlanması ve kurulması Burak BARUTÇU NÜK UZ113 BAR
A. Nezihi BİLGE
Su reaktorler için bir heterojen geometri termalizasyon hesabı yöntemi Ercan ÖZTÜRK NÜK UZ114 ÖZT
H. Atilla ÖZGENER
İstanbul'un çevresel doğal radyoaktivitesinin tayini ve doğal radyosyonların yıllık etkin doz eşdeğeri Gürsel KARAHAN NÜK DR115 KAR
Ahmet R. BAYÜLKEN
Enstrümental nötron aktivasyon analiziyle 235U/238U oranının tayini Sevilay HACIYAKUPOĞLU NÜK DR116 HAC
Şarman GENÇAY
X-ışını floresans analiz tekniğinde 99mTc ve 51Cr'in uyarıcı kaynak olarak kullanımı Asiye BAŞSARI NÜK DR117 BAŞ
Şarman GENÇAY

 

1996

Thesis Name Author Thessis No Advisor
Endüstriyel atık malzemesi olankağıt ile bor elementi kullanılarak nötron zırhlamasında etkili bir zırh geliştirilmesi Zerrin Yiğit NÜK UZ83 YİĞ
A. Nezihi BİLGE
İ.T.Ü. triga MARC II reaktörünün reactivite sıcaklık katsayısının deneysel olarak saptanması Kenan Bircan NÜK UZ84 BİR
Cihat BAYTAŞ
Çevre radyoaktivitesi ile bölgesel hava kirliliği arasındaki ilişkinin incelenmesi Saadet Deniz Uysal NÜK UZ85 UYS
A. Nezihi BİLGE
Radyografide farklı ortamların poz süresine etkisi Galip Büyükyıldırım NÜK UZ86 BÜY
A. Nezihi BİLGE
Nükleer reaktörde kullanılan transformatörlerin sıcaklık dağılımının incelenmesi N. Füsun Serteller NÜK UZ87 SER
Akif ATALAY
Zorlamalı akışta minimum entropi üretimi için nükleer yakıt demeti geometresi M. Gürkan Arıga NÜK UZ88 ARI
Cihat BAYTAŞ
600 MW e gücünde PWR tipi bir nükleer reaktör kalpön dizayn analiz Farzad Basharat Rezaei NÜK UZ89 REZ
Akif ATALAY
Yakın geçmişteki nükleer reaktör dinamik analiz yöntemlerine bir bakış Murat Algül NÜK UZ90 ALG
Erdinç EDGÜ
Radyasyon ölçüm tekniği ile tanklarda akışkan seviyesi tayini Mevlüt Güvendik NÜK UZ91 GÜV
A. Beril TUĞRUL
Endüstriyel radyografide farklı zemin ortamlarının saçılma etkisinin görüntü kalitesine etkisi Bülent Şakir Akıncı NÜK UZ92 AKI
A. Beril TUĞRUL
Sodalı camların eletromanyetik radyasyon karşısındaki davranışı Nilgün Doğan NÜK UZ95 DOĞ
A. Beril TUĞRUL
Neural Networks and fuzzysystems for advanced controller design in nuclear power plants F. Erol Sağıroğlu NÜK UZ96 SAĞ
Melih GEÇKİNLİ
R. Venosa'da 134Cs ve 65Zn ile N. Intricata'da 110mAg biyokinetiğinin incelenmesi N. Belgin Onat NÜK DR97 ONA
A. Beril TUĞRUL

 

1995

Thesis Name Author Thessis No Advisor
Integral fast reactors Necdet KÜLÇE NÜK UZ73 KÜL
Şarman GENÇAY
A loss-of-coolant accidentanalysis for near stagnation flow in the horizontal fuelchannel of Candu reactor Ahmet DURMAYAZ NÜK DR74 DUR
Hasbi YAVUZ
State estimation in nuclear reactor with the help of artificial neural networks Bektaş Ali KÖKSAL NÜK UZ75 KÖK
Melih GEÇKİNLİ
İki boyutlu iki gruplu nötron difüzyon denkleminin çözümünde sınır elemanları yönteminin kullanılması Şükran ÇAVDAR NÜK UZ76 ÇAV
H. Atilla ÖZGENER
Gama geçirgenlik tekniği ile yoğunluk tayini Neslihan BALTACIOĞLU NÜK UZ77 BAL
A. Nezihi BİLGE
Çeşitli madensuyu ve sodaların radyoaktivite seviyelerinin tayini Zuhal ER NÜK UZ78 ER
A. Beril TUĞRUL
İ.T.Ü. Triga Mark-II reaktörünün iki boyutlu bilgisayar simülasyon İsmail ÖZKAN NÜK UZ79 ÖZK
Hasbi YAVUZ
Nükleer enerjinin roket tahrik sistemlerinde kullanımı Cem ÇAĞLAR NÜK UZ81 ÇAĞ
Erdinç EDGÜ
Co-60 ile çelik parçaların radyografisi için oluşturulan tek ve çift ön ekranların ağırlıklı ortalama yöntemiyle değerlendirilmesi
Ülkü BULUBAY NÜK DR82 BUL
A. Beril TUĞRUL

 

1994

Thesis Name Author Thessis No Advisor
Computer implementation of fuzzy decision making (with an application to nuclear powerplant site selection) Hakan BOYACI NÜK UZ62 BOY
Şarman GENÇAY
Bir nükleer kaza sonrası doğal taşınım ile ısı çekiminin sayısal olarak incelenmesi Y. Tuba ERDEM NÜK UZ63 ERD
Cihat BAYTAŞ
Nötron difüzyon hesapları için bir genel geometri sonlu elemanlar yöntemi Yasemin KABADAYI NÜK UZ64 KAB
Bilge ÖZGENER
Farklı tahribatsız muayene metodlarıyla malzeme hatalarının tesbiti Nilgün TUNCEL NÜK UZ65 TUN
A. Beril TUĞRUL
İki fazlı akış kanalının termo-hidrolik analizi İ. Deha ER NÜK UZ66 ER
Ahmet R. BAYÜLKEN
X-ışını floresans tekniklerinde matris çoğaltması ile matris soğurmasının dengelenmesi Yousef SEDDIGH NÜK DR67 SED
A. Nezihi BİLGE
Kolemanitli betonların nötron zırhlama etkinliğinin ve aktivitesinin incelenmesi Yasemin YARAR NÜK DR68 YAR
Ahmet R. BAYÜLKEN
Endüstriyel amaçlı gama ışınlama sistemlerinde ışınlama veriminin hesaplanması İdil PAPİLA NÜK UZ69 PAP
A. Nezihi BİLGE
Tomografik görüntü oluşturulmasında doğrudan fourier yöntemine yeni bir yaklaşım A. Filiz BAYTAŞ NÜK DR70 BAY
Melih GEÇKİNLİ
MTR-tipi yakıt elemanı kullanılan araştırma reaktörlerinde soğutucu kaybı kazası analizi Bülent SEVDİK NÜK DR71 SEV
Hasbi YAVUZ
Bir polarize döteron hedefin polarizasyon miktarının ölçülmesi İskender Atilla REYHANCAN NÜK UZ72 REY
H. Hüseyin GÜVEN
Investigation of mass transfer at nuclear power reactorcooling channel Özkan Feza BİÇER NÜK UZ80 BİÇ
Şarman GENÇAY

 

1993

Thesis Name Author Thessis No Advisor
Nötron transmisyon tekniği ile Bor'un kantitatif analizi Erdinç Eren NÜK UZ17 ERE
Sınır elemanlar yönteminin incelenmesi ve nötron difuzyon denklemi çözümünde yöntemin kullanılması Nursel Kırmızı NÜK UZ18 KIR
İ.T.Ü. Triga Mark-II reaktörü negatif uyarım kalibrasyon Emine Dilara Atalay NÜK UZ19 ATA
Numerical computation of condensation rate of vapor on an open channel using k-Eturbulance model Güray Mollaoğlu NÜK UZ49 MOL
Mikroradyografi ve mikro odaklı radyografi Hakan Önal NÜK UZ50 ÖNA
TR-2 reaktöründe kontrol çubuğu kalibrasyonunun karşılaştırılmalı incelenmesi Gülfem Bahçeci NÜK UZ51 BAH
Basınçlı su soğutmalı reaktörlerde yoğuşturucu su sıcaklığının değişmesinin reaktör gücüne etkisi Nüvit Toysal NÜK UZ52 TOY
Kullanılmış bir nükleer yakıt çubuğundaki sıcaklık dağılımının sonlu eleman yöntemi ile belirlenmesi Neslihan Yılmaz NÜK UZ53 YIL
Radyoaktif izleme tekniği ile Dianthus Caryophyllus bitkisinin topraktaki sekiz besin elementini alışının incelenmesi Ayşegül Sipahi NÜK UZ54 SİP
Uranyum örneklerinde safsızlık verimlerinin plazma emisyon spektrometresiyle tayini M. Serhan Albayrak NÜK UZ55 ALB

 

1992

Thesis Name Author Thessis No Advisor
Determination of Po-210content of turkish cigarette tobaccos Alper Kahraman NÜK UZ10KAH
Çok amaçlı yakıt taşıma zırhı tasarımı K. Atilla Saylan NÜK UZ23 SAY
Triga dinamik parametrelerinin yeni hızlı bir yaklaşım ile belirlenmesine yönelik ölçü yönteminin geliştirilmesi Hatice Özdoğancı NÜK UZ25 ÖZD
Radyografik performans ve görüntü rezolüsyonu tayini Füsun Çetin Şişman NÜK UZ38 ŞİŞ
Isı reaktörlerinin Türkiye'ye uygulanabilirliği Atilla Düzel NÜK UZ41 DÜZ
Soğurulan doz ölçümü için paralel elektrotlu suya eşdeğer iyon odasının geliştirilmesi Hasan Alkan NÜK DR46 ALK
Klorlama yöntemiyle cevherlerde toryum kazanma veriminin artırılması Bayram Kopuz NÜK DR48 KOP

 

1991

Thesis Name Author Thessis No Advisor
Basınçlı su reaktörleri u-borulu buhar üreteçlerinin termo-hidrolik modellenmesi Süleyman Özkaynak NÜK DR9 ÖZK
Sonlu-zaman termodinamiğinin MHD jeneratör gaz soğutmalı reaktör çevrimine uygulanması Murat Aydın NÜK UZ20 AYD
Radyoaktif izleyici tekniği ile bir açık kanalda, laminer rejim akışı takibi F. Işık Öztürk NÜK UZ21 ÖZT
İ.T.Ü. Triga Mark-II konsolu için fuzzy güç regulatörü tasarımı Ogün Öğe NÜK UZ22 ÖĞE
HTGR ile beslenen bir MHD jeneratör kanalının tasarımı Altuğ Şişman NÜK UZ36 ŞİŞ
İ.T.Ü. Triga Mark-II reaktörünün frekans cevabının ölçülmesi Coşkun Fırat NÜK UZ37 FIR
Nötron radyasyonunun güneş pillerine etkilerinin araştırılması Ayşe Şişmanoğlu NÜK UZ39 ŞİŞ

 

1990

Thesis Name Author Thessis No Advisor
Düzeltilmiş Greuling-Goertzel yaklaşımı ile P-1 hızlı spektrum hesap yöntemi Sibel Aslan NÜK UZ11 ASL
The testing of the photo multiplier tubes by LEDs Mahmut Doğru NÜK UZ12 DOĞ
İ.T.Ü. Triga Mark-II reaktörü nötron radyografi düzeninin boyutlandırılmasına ait bazı temel karakteristiklerinin deneysel tayini Emel Sar NÜK UZ13 SAR
Radyoaktif izleyici tekniği ile bir açık kanalda, laminerrejim akış takibi Nesrin Kara NÜK UZ16 KAR
Yanma analizleri için bir lineer pertürbasyon yöntemi ve uygulamaları Levent Şener NÜK UZ27 ŞEN
Hafif ve ağır su reaktörleri için bir termal spektrum hesap yöntemi Ekrem Toprak NÜK UZ28 TOP
Nükleer güç santralarının Türkiye'nin elektrik şebekesindeki yerinin çok kriterli analizi A. Sinan Taylan NÜK DR29 TAY
Isıtma amaçlı nükleer reaktörler Timur Kabadayı NÜK UZ31 KAB
Zirkonyum dioksit ile simule edilen uranyum dioksit tabletlerinin tahribatsız yöntemlerle karakterizasyonu Şinasi Ekinci NÜK DR33 EKİ
Kaynar sulu reaktör kalbinin sürekli rejimde ısıl hidrolik analizi Tayfun Büke NÜK UZ32 BÜK
Çeşitli ışık ve radyasyon tiplerinin radyografi filmlerine etkisi Zafer Koç NÜK UZ34 KOÇ
Gama ışınlaması ile gıda korunumu ve uygulamalı çalışma olanakları Birsen Ayaz NÜK UZ40 AYA

 

1989

Thesis Name Author Thessis No Advisor
Radyografik ekranların görüntü kalitesine etkisi Ülkü Bulubay NÜK UZ14 BUL
Su soğutmalı reaktörlerde kaza halinde yakıt soğutucu etkileşmelerinin incelenmesi Tekin Kurtcebe NÜK UZ15 KUR
Zırh malzemelerinde transmisyon faktörlerinin tayini Berna Özçınar NÜK UZ30 ÖZÇ
Geri beslemeli altı gecikmiş nötron guruplu dinamik model Gürsel Karahan NÜK UZ35 KAR
Ultrasonik muayene ile malzemelerdeki hataların tespiti ve karakterizasyonu Cevdet Özüağ NÜK UZ42 ÖZÜ
Minimum radyografik hata tesbiti Erhan Demirkaya NÜK UZ43 DEM
Nükleer güç reaktörlerine yeni bir yaklaşım Yaşar Yılmaz NÜK UZ44 YIL
Hücre hesapları için akımkuplajlı iki ve üç bölgeli integral transport çarpışma ihtimali kodları Hamdi Silahçı NÜK UZ45 SİL
UO2, ThO2 ve (U,TH)O2 peletlerinin birinci saf hasin terleme kinetiğinin incelenmesi Mehmet TimuçinAybers NÜK DR47 AYB