Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 2
Enstitü  › Akademik Kadro  › Akademik elemanlar  › Nilgün KARATEPE YAVUZ
Nilgün KARATEPE YAVUZ

 

  


Nilgün KARATEPE YAVUZ

Prof.Dr.

 

İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü

Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı

 

Oda no:

Tel:  +90 (212) 285 3940

Fax: +90 (212) 285 3884

e-posta: kmnilgun@itu.edu.tr

web sayfası

 

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

Eğitim

·    Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

·    Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

·    Lisans: Anadolu Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Mesleki deneyimler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·    2011---     : Profesör, İTÜ, Enerji Enstitüsü 

·    2009-2010: Doçent, İTÜ, Enerji Enstitüsü

·    2007-2008: Yardımcı Doçent, İTÜ, Enerji Enstitüsü

·    2000 (Mayıs-Eylül): Misafir Araştırmacı, Newcastle University

·    1991-2006: Araştırma görevlisi, İTÜ, Kimya Mühendisliği

Dersler (son 10 yılda, yeniden eskiye tarih sırasında)

Dersin Verildiği Program adı: Enerji Bilim ve Teknoloji Lisanüstü Programı

·    Enerji Çevre ve Hukuku, 2012 Güz

·    Fuel cell, 2012-Bahar

·    Seminer, 2012-Güz

·    Enerji Çevre ve Hukuku, 2011 Güz

·    Fuel cell, 2011-Bahar

·    Enerji Çevre ve Hukuku, 2010 Güz

·    Fuel cell, 2010-Bahar

·    Seminer, 2010 Bahar

·    Enerji Çevre ve Hukuku, 2009 Güz

·    Fuel cell, 2009-Bahar

·    Enerji Çevre ve Hukuku, 2008 Güz

·    Fuel cell, 2008-Bahar

·    Enerji Çevre ve Hukuku, 2007 Güz

·    Fuel cell, 2007-Bahar

·    Enerji Çevre ve Hukuku, 2006 Güz

·    Fuel cell, 2006-Bahar

·    Enerji Çevre ve Hukuku, 2005 Güz

Bilimsel araştırma alanları (en fazla 5 adet)

·    Karbon nanotüp teknolojileri (üretimi, hidrojen depolamada ve yakıt hücresi elektrot destek malzemesi olarak kullanımı)

·    Aktif karbon teknolojileri (üretimi ve uygulamaları)

·    Hidrojen enerjisi: üretim, depolama ve dönüşüm teknolojileri

·    Enerji ve çevre

·    Adsorpsiyon

Uluslararası dergi hakemlikleri (alfabetik sırada)

·    Chemical Engineering Communications

·    Chemical Engineering Journal

·    Chemical Engineering Science

·    Chemical Vapor Deposition

·    Energy and Fuels

·    Environmental Engineering Science

·    Environmental Science and Technology

·    Environmental Technology

·    International Journal of Hydrogen Energy

·    Fuel

·    Journal of Hazardous Materials

·    Resources, Conservation and Recycling

Danışmanlığını yaptığı tamamlanmış lisansüstü tezler (yeniden eskiye tarih sırasında)

Yüksek Lisans

·    Hydrogen Adsorption on Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes: A DFT Study,  Süha Erhan Ünal, 2012.

·    Zeytin Çekirdeğinden Üretilen Aktif Karbonda CO2 Adsorpsiyonunun İncelenmesi, İrem Beton, 2012.

·    Karbon Nanotüp Üretiminde Hidrojen Redüksiyon Etkisinin İncelenmesi, Nazlı Çınar, 2012.

·    Carbon Nanotube Synthesis with Different Catalysts, Ezgi Dündar Tekkaya, 2011.

·    Fındık Kabuğundan Fiziksel ve Kimyasal Aktivasyon ile Aktif Karbon Üretimi ve Karakterizasyonu, Yiğit Örkün, 2011.

·    Investigation of Thermal Decomposition Behaviour of Some Lignosellulosic Materials, Mustafa Can Çelebi, 2010.

·    Karbon Nanotüplerin Çeşitli Yöntemlerle Saflaştırılması, Neslihan Yuca, Mayıs 2010.

·    Aktif karbon Üretim Sürecinin Termogravimetrik Analiz ile İncelenmesi, Burcu Özdemir, Mayıs 2009.

·    Karbon Nanotüplerin Polimer ile Fonksiyonlaştırılması, Ayşenur ÖRS, Mayıs 2009.

·    Flue Gas Desulfurisation by Using Actıvated Carbon Produced from Olive Stone, Eda Çetinkaya, Aralık 2008.

·    Redox Behaviour of Plasma Sprayed Metal Supported  SOFC, Esra Kunt, Aralık 2007.

Araştırma Projeleri (BAP, TUBITAK, IAEA, FP7, Endüstri vb. destekli araştırma projeleri, yeniden eskiye tarih sırasında)

Proje ismi: Çeşitli Yöntemlerle Saflaştırılan Karbon Nanotüplerin Hidrojen Depolama Özelliklerinin İncelenmesi

Destekleyen kuruluş: ITÜ-BAP

Destek Miktarı: 40 500 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri:2011-2012

Görevi:Yürütücü

Proje ismi: Karbon Nanomalzeme Üretimi ve Enerji Alanında Kullanımı: Hidrojen Depolama ve Yakıt Hücresi

Destekleyen kuruluş:DPT

Destek Miktarı:--

Başlangıç/Bitiş tarihleri:2008-2011

Görevi:Yürütücü

Proje ismi: Kimyasal Buhar Birikimi Yöntemiyle Karbon Nanotüp Üretimi ve Hidrojen Depolamada Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Destekleyen kuruluş:ITÜ-BAP

Destek Miktarı:88 000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri:2007-2010

Görevi:Yürütücü

Proje ismi: Baca gazlarının Aktif Karbon Kullanılarak Desülfürizasyonu    

Destekleyen kuruluş:ITÜ-BAP

Destek Miktarı:36 000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri:2005-2006

Görevi:Araştırıcı

Proje ismi: Baca gazlarının Aktif Karbon Kullanılarak Desülfürizasyonu

Destekleyen kuruluş:DPT

Destek Miktarı:--

Başlangıç/Bitiş tarihleri:1998-2005

Görevi:Araştırıcı


Lisansüstü Tez Projeleri (sadece öğrencinin tez çalışması için alınan ve sadece öğrenci ile danışmanının yer aldığı BAP, TUBITAK, Endüstri vb. destekli tez projeleri, yeniden eskiye tarih sırasında)

·    Karbon Nanotüplerde Hidrojen Adsorpsiyonu, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2012.

·    Karbon Nanotüp Üretiminde H2 Redüksiyon Etkisinin İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2012.

·    Aktif Karbonun CO2 Adsorpsiyonunda Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2012.

·    Karbon Nanotüplerin Hidrojen Depolamada Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2011.

·    Karbon Nanotüp Üretiminde Katalizör Etkisinin İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2011.

·    Fındık Kabuğundan Aktif Karbon Üretiminin İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2011.

·    Bazı Biyokütle Kaynaklarının Karbonizasyon Davranımının İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2010.

·    Karbon Nanotüplerin Çeşitli Yöntemlerle Saflaştırılması, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 5000 TL, 2010.

·    Aktif karbon Üretim Sürecinin Termogravimetrik Analiz ile İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 5000 TL, 2009.

·    Karbon Nanotüplerin Polimer ile Fonksiyonlaştırılması, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 5000 TL, 2009.

·    Zeytin Cekirdeğinden Üretilen Aktif Karbonun SO2 Adsorpsiyonunda Kullanılması, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 5000 TL, 2008.


Uluslararası makaleler

1.    Yuca, N., Karatepe, N., Yakuphanoğlu, F, Hepuzer Gürsel, Y. “Thermal and Electrical Properties of Carbon Nanotube Based Materials”,  Acta Physica Polonica A, (Basımda)

2.    Karatepe, N., Yuca, N., Şenkal, B.F., “Synthesis of Carbon Based Nano Materials for Hydrogen Storage”, Fullerens, Nanotubes and Carbon nanostructures, Vol:21, No:1, 31-46, 2013.

3.    Örs, A., Yuca, N., Karatepe, N., Şenkal B., “Synthesis and Thermal Properties of Boric Acid Doped Polyaniline /Carbon Nanotube Composites”, Academic Journal of Science, Vol: 1, No:3, 49-57, 2012.

4.    Çelebi, M.C., Yuca, N., Karatepe, N., “Invesiıgation of Thermal Decomposıtıon Behavior of Olive Cake”, Academic Journal of Science, Vol: 1, No:3, 59-65, 2012.

5.    Örkün, Y., Karatepe, N., Yavuz, R. “Influence of Temperature and Impregnation Ratio of H3PO4 on the Production of Activated Carbon from Hazelnut Shell”, Acta Physica Polonica A, 121 (1), 277-280, 2012.

6.    Çınar, N., Yuca. N., Karatepe, N., “Effect of H2 reduction on Carbon Nanotube Synthesis”, The Online Journal of Science and Technology, Vol:2, No:2, 20-25, 2012.

7.    Karatepe, N., Yuca, N., Hydrogen Adsorptıon on Carbon Nanotubes
Purıfıed By Dıfferent Methods, International Journal of Hydrogen Energy, Vol: 36, No: 17, 11467-11473, 2011.

8.    Dündar Tekkaya, E., Karatepe, N., “Production of Carbon Nanotubes by Iron Catalyst”, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol:79, 225-231, 2011.

9.    Yuca, N., Karatepe, N., “Hydrogen Storage In Single-Walled Carbon Nanotubes Purified By Microwave Digestion Method”, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol:79, 605-610, 2011.

10.   Yuca, N., Karatepe, N., Yakuphanoğlu, F., “Thermal and Electrical Properties of Carbon Nanotubes Purified by Acid Digestion”, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol:79, 611-616, 2011.

11.   Yavuz, R., Akyıldız, H., Karatepe, N., Çetinkaya, E., “Influence of Preparation Conditions on Porous Structures of Olive Stone Activated by H3PO4”, Fuel Processing Technology, Vol: 91, No:1, 80-87, 2010.

12.   Karatepe, N., Orbak, İ,Yavuz, R., Özyuğuran, A., “Sulfur Dioxide Adsorption by Activated Carbons having different textural and Chemical Properties”, Fuel, Vol:87, No:15-16, 3207-3215, 2008.

13.   Yavuz, R., Orbak, İ., Karatepe, N., “Factors Affecting the Adsorption of Chromium (VI) on Activated Carbon”, Journal of Environmental Science and Healt (Part A), Vol. 41, No.9, 1967-1980,  2006.

14.   Altun-Çiftçioğlu, G., Özyuğuran, A., Karatepe, N., Ersoy-Meriçboyu, A., “Effect of Magnesium Ions on the Sulphation Capacity of Limestone Slurry”, ” Journal of Environmental Science and Healt (Part A), Vol. 41, No.9,  1955-1965, 2006.

15.   Karatepe, N., Erdoğan, N., Ersoy-Meriçboyu, A., Küçükbayrak, S., “Preparation of diatomite/CA(OH)2 sorbents and modeling their sulphation  reaction”, Chemical Engineering Science, Vol.59, 3883-3889 (2004).

16.   Karatepe, N., “Adsorption of a Non-Ionic Dispersant on Lignite Particle Surfaces”, Energy  Conversion and Management, Vol.44, 1275-1284 (2003).

17.   Karatepe, N., “A Comparison on the Flue Gas Desulphurization Processes”, Energy Sources, Vol.22, 197-206 (2000).

18.   Yaman, S., Karatepe, N.,  Küçükbayrak, S., “Influence of Wet Oxidation on the Surface Area and the Porosity of Some Lignites”, Fuel, Vol.79/9, 1017-1022  (2000).

19.   Yaman, S., Cinpolat, E., Karatepe, N., Küçükbayrak, S., “Influence of Oxidative Treatments on the Thermal Reactivity of Lignites ”, Thermochimica Acta, Vol.335, 63-68  (1999).

20.   Karatepe, N., Ersoy-Meriçboyu, A.,Yavuz, R., Küçükbayrak, S., “Kinetic Model for Desulphurization at Low Temperatures Using Hydrated Sorbent”, Thermochimica Acta, Vol.335/1-2, 131-138 (1999).

21.   Karatepe, N., Ersoy-Meriçboyu, A., Küçükbayrak, S., “Activation of Ca(OH)2 Using Different Siliceous Materials”, Environmental Technology, Vol.20, 377-385  (1999).

22.   Ersoy-Meriçboyu, A., Karatepe, N., Küçükbayrak, S., Kafa, S., Gürsoy, G.,  “Regeneration of Sulfated Dolomite and Limestone by Reductive Decomposition”, Energy Sources, Vol.21, 589-593  (1999).

23.   Karatepe, N., Ersoy-Meriçboyu, A., Demirler, U., Küçükbayrak, S., “Determination of the Reactivity of Ca(OH)2-Fly Ash Sorbents for SO2 Removal from Flue Gases”, Thermochimica Acta, Vol.319, 171-176 (1998).

24.   Karatepe, N., Ersoy-Meriçboyu, A., Küçükbayrak, S., “Effect of Hydration Conditions on the Physical Properties of Fly Ash-Ca(OH)2 Sorbents”, Energy Sources, Vol.20, 505-511  (1998).

25.   Karatepe, N., Ersoy-Meriçboyu, A., Küçükbayrak, S., “Preparation of Fly Ash-Ca(OH)2 Sorbents by Pressure Hydration for SO2 Removal”, Energy Sources, Vol.20, 945-953 (1998).

26.   Karatepe, N., Haykırı-Açma, H., Ersoy-Meriçboyu, A., Küçükbayrak, S., “Analysis of Four Industrial Coal-Fired Fluidized Bed Systems”, Energy Sources, Vol.19, 433-444 (1997).

27.   Karatepe, N., Küçükbayrak,S., "Proximate Analysis of Some Turkish Lignites by Thermogravimetry”, Thermochimica Acta, Vol. 213, 147-150 (1993).


Yayınlarına yapılan toplam atıf sayısı

165 (kaynak: Web of Science, 10/2012 tarihi itibarıyla)


Uluslararası bildiriler

1.    Şenyer, A., Tekin, A., Karatepe, N.,“Adsorption Properties of Hydrogen on Metal Decoreted Carbon Nanotubes", Global Conference on Global Warming 2012 (GCGW-12), İstanbul, July 8-12, 2012.

2.    Hacıyakupoğlu, S., Erentürk, S.A., Karatepe, N., Tuğrul, A.B., Baytas, A.F., Altınsoy, N., Baydoğan, N., Büyük, B., Demir, E., “Remedıatıon Investıgatıon on Selenıum in
Aqueous Envıronment wıth Usıng Actıvated Carbon”, Global Conference on Global Warming 2012 (GCGW-12), İstanbul, July 8-12, 2012.

3.    Dalkılıç, Z., Karatepe, N.,“Investigation of Antireflective and Self-Cleaning Surfaces for Solar Modules”, Global Conference on Global Warming 2012 (GCGW-12), İstanbul, July 8-12, 2012.

4.    Yuca. N., Karatepe, N., “Hydrogen Adsorption Properties of Carbon Nanotubes Synthesized at Different Temperatures”, Global Conference on Global Warming 2012 (GCGW-12), İstanbul, July 8-12, 2012.

5.    Baytaş, A.F., Tugrul, A.B, Gökbulak, F., Baydoğan, N., Altinsoy, N.,  Haciyakupoğlu,  S., Karatepe, N., Erentürk., S.A.,   Büyük, B., Demir, E., Camtakan, Z., “Investigation of Salt Diffusion in Soil by Using Radiotracing Technique”, DSL 2012, İstanbul, June 24-28, 2012.

6.    Altinsoy, N.,  Baytaş, A.F., Tugrul, A.B, Gökbulak, F., Baydoğan, N., Haciyakupoğlu,  S., Karatepe, N., Erentürk., S.A.,   Büyük, B., Demir, E “Investigation of Helical Flowby Using Tracer Technique”, DSL 2012, Norveç, June 24-28, 2012.

7.    Haciyakupoğlu,  S.,  Tugrul, A.B, Baytaş, A.F., Gökbulak F., Altinsoy, N., Baydoğan, N.,  Karatepe, N., Erentürk, S., Demir, E., “Behaviour of KNO3 Fertilizer in Soil by the View of Land Conservation, LANDCON Conference, Serbia, September 17-21, 2012.

8.    Beton, I., Karatepe, N., Yavuz, R., “Investigation of CO2 Adsorption on Activated Carbon Prepared From Olive Stone”, International Science and Technology Conference, ISTEC 2011, İstanbul December 7-9, 2011.

9.    Örs, A. Karatepe, N., Şenkal B., “Synthesis of Polyaniline-Doped Boric Acid/Carbon Nanotube Composites and Its Thermal Properties”, 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, ISBB-2011, İstanbul, September 11-17, 2011.

10.  Örs, A. Karatepe, N., Şenkal B., Yakuphanoğlu, F. “Thermal and Electrical properties of Polyaniline Doped Boron Trifloride/Carbon nanotube composites”, 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, ISBB-2011, İstanbul, September 11-17, 2011.

11.  Çelebi, M.C., Karatepe, N.,  “Investigation of Thermel Decomposition Behavior of Hazelnut Shell”, 6th International Green Energy Conference (IGEC-6), Eskişehir, June 5-9, 2011.

12.  Örkün, Y., Karatepe, N.,  “Influence of Temperature and Impregnation Ratio of H3PO4 on the Production of Activated Carbon from Hazelnut Shell”, Advances in Applied Physics and Materials Science Congress, Antalya, May 12-15, 2011.

13.  Özdemir, B., Karatepe, N., Yavuz, R., “Investigation of Carbonization Kinetic of Tuncbilek Lignite Used for the Preparation of Activated Carbon”, Twenty - Seventh Annual Internatıonal Pıttsburgh Coal Conference, İstanbul, October 11-14, 2010.

14.  Karatepe, N., Yuca, N., Şenkal, B.F., “Hydrogen Storage in Carbon-Based Nano Structures”, the fifth International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), Pamukkale, June 27-30, 2010.

15.  Yuca, N., Karatepe, N., Hydrogen Adsorptıon on Carbon Nanotubes
Purıfıed By Different Methods”, International Conference on Hydrogen Production-2010  (ICH2P-2010), İstanbul, June 16-18, 2010.

16.  Orbak, İ., Yavuz, R., Karatepe, N., “Adsorption of Copper (II) by Activated Carbon Prepared from Tunçbilek Lignite”, Global Conference on Global Warming 2009 (GCGW-09), İstanbul, July 5-9, 2009.

17.  Orbak, İ., Karatepe, N., Yavuz, R., “Adsorption of SO2 from Flue Gas onto Activated Carbon”, Global Conference on Global Warming 2009 (GCGW-09), İstanbul, July 5-9, 2009.

18.  Çetinkaya, E., Karatepe, N., Yavuz, R., “Effect of Metal Impregnation on Flue Gas Desulfurization by Olive Stone Based-Activated Carbon” Global Conference on Global Warming 2009 (GCGW-09), İstanbul, July 5-9, 2009.

19.  Yuca, N., Karatepe, N.,  “Purification Techniques for Carbon Nanotubes”, Internatioanal Conference on Nanomaterials and Nanosystems, İstanbul, 10-13 Ağustos, 2009.

20.  Hacıyakupoğlu, S., Altınsoy, N.,  Karatepe, N., Baydoğan, N., Tuğrul, B., Demir, M., Çetinkaya, E., Oruçoğlu, E., “Investigation On Torrent Control by Using Clay and Activated Carbon for I-131”,  LANDCON Conference, Serbia, May 26-30, 2009.

21.  Karatepe, N., Hacıyakupoğlu, S., Altınsoy, N., Baydoğan, N., Tuğrul, B., “İnvestigation of Radioiodine Isotope Adsorption on Activated Carbon”, The Fifth Eurasian Conference Nuclear Sciences and its Applications, 14-17 October, Ankara, 2008. 

22.  Çetinkaya, E., Karatepe, N., Yavuz, R., “SO2 Removal from Flue Gas by Activated Carbon Preperad from Olive Stones”, 2nd EUCHEMS Chemistry Congress, 16-20 September 2008, Italy.

23.  Karatepe,  N., Orbak, İ., Yavuz, R.,  Özyuğuran, A., “SO2 Removal from Flue Gas by Activated Carbon”, 2007 International Conference on Coal Science and Technology, 28th-31st August 2007, Nottingam, UK.

24.  Yavuz, R., Karatepe,  N., “A Thermogravimetric Study of Activated Carbons Prepared from Lignite”, 2007 International Conference on Coal Science and Technology, 28th-31st August 2007, Nottingam, UK.

25.  Özyuğuran, A., Şentürk, G.,  Karatepe, N., Ersoy-Meriçboyu, A., “Effect of the Temperature on the Sulfation of Trona”, ” ECOS 2006, July,  Greece.

26.  Karatepe,  N., Özyuğuran, A., Ersoy-Meriçboyu, A., “Effect of Pressure and Alkalinity on the Reactivity of Ca(OH)2-Fly Ash Sorbents Used for SO2 Removal”, ECOS 2006, July,  Greece.

27.  Gül, A., Dinçer, A., Yavuz, R., Karatepe, N., “Removal of chromium from Aqueous Solution Using Activated Carbon” SGEM International Scientific Conference, 13-17 June, Bulgaria, 2005.

28.  Karatepe, N., Özyuğuran, A., Ersoy-Meriçboyu, A., “Evaluation of Coal Fly Ashes as SO2 Sorbents” 3 rd International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, , İstanbul, 10-11 June 2005.

29.  Karatepe, N., Ersoy-Meriçboyu, A., Küçükbayrak, S., “Producing of Active SO2 Sorbents from Fly Ash by Pressure Hydration”, International Ash Utilization Symposium, USA, Kentucky, 20-22 October, 753-756, 1997.

30.  Karatepe, N., Ersoy-Meriçboyu, A., Beker, Ü., Küçükbayrak, S., “Preparation of Active SO2 Sorbents from Fly Ash”, 9th International Conference on Coal Science”, Essen, Germany, September, Vol III, 1723-1726, 1997.

31.  Karatepe, N., Ersoy-Meriçboyu, A., Küçükbayrak, S., “Reactivation of the Sorbents Used for Flue Gas Desulphurization” 13th Annual International Pittsburgh Coal  Conference,USA, 3-7 Sep., 234-239, 1996.

32.  Karatepe, N., Ersoy-Meriçboyu, A., Küçükbayrak, S., “Low Temperature Dry Flue Desulphurization Processes”, First Trabzon International Energy and Environment Symposium, Turkey, 29-31 July, 761-766, 1996.

33.  Ersoy-Meriçboyu, A., Karatepe, N., Gürbüz-Beker, Ü., Küçükbayrak, S., “Removal of SulphurOxides Resulting From Coal Combustion by Different Methods”, 2nd European Meeting on Chemical Industry and Environment, Italy, 11-13 September, 771-779, 1996.

34.  Karatepe, N., Ersoy-Meriçboyu, A., Küçükbayrak, S., “Production of Reactive SO2 Sorbents From Fly Ash”, Proceedings of International Ash Utilization Symposium, USA, Kentucky, 23-25 October, 1995.

35.  Özyuğuran, A., Karatepe, N., Küçükbayrak, S., “Thermogravimetric Analysis of Some Turkish Lignites”, 7th Int. Conference on Coal Science, Alberta, Canada, Vol. II, 121-124, September 1993.

 
Ulusal makaleler

1.    Tulun, T., Döner, G., Çalışır, F., Çini, N., Karatepe, N.,  Meriçboyu, A., Tekin, A., Altun, A., Arlı, B., Arlı, H., “An Archaeometric Study on Ancient Iznik Ceramics”, BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 34-44 (2002).

2.    Karatepe, N., Ersoy-Meriçboyu, A., Küçükbayrak, S., “Baca Gazlarının Uçucu Kül Kullanılarak Desülfürizasyonu”, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt 19, Sayı 3-4, 9-13 (1998).

3.    Karatepe, N., Ersoy-Meriçboyu, A., Küçükbayrak, S., “Baca Gazlarındaki Kükürt Dioksit’in Nemlendirmeli Alkali Enjeksiyonu Yoluyla Giderilmesi”, Çevre Teknolojisi Dergisi, Sayı 18, 28-31 (1997).

4.    Karatepe, N., Küçükbayrak,S., ''Linyitlerin Uçucu Madde Çıkış Davranımları” Isı Bilimi ve Tekniği  Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, 27-33 (1992).

Ulusal bildiriler

1.    Şenyer, A., Tekin, A., Yavuz-Karatepe, N., Hydrogen Storage in Metal Decorated Carbon Nanotubes, 7. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, İstanbul,  27 Haziran-1 Temmuz, 2011.

2.    Yuca, N., Seçkin, C., Örs, A., Karatepe, N, “Karbon Nanotüp Üretimi ve Hidrojen Depolamada Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, IV. Ulusal Hidrojen Kongresi, Kocaeli, 15-16 Ekim, 2009.

3.    Seçkin, C., Karatepe, N, “Kimyasal Buhar Birikimi Yöntemiyle Karbon Nanotüp Üretimi ve Hidrojen Depolama”, Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-8), Malatya, 26-29 Ağustos, 2008.

4.    Örs, A., Karatepe, N., “Functionalization of Carbon Nanotubes”, 4. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, İstanbul,  9-13 Haziran, 2008. 

5.    Seçkin, C., Karatepe, N., “Metal Doped Carbon Nanotubes and Hydrogen Storage, 4. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, İstanbul,  9-13 Haziran, 2008. 

6.    Karatepe, N., Yavuz, R, Özyuğuran, A., “Karbon Yapılı Malzemelerin Hidrojen Depolanmasında Kullanımı”, Türkiye 10. Enerji Kongresi, İstanbul, 26 Kasım-1 Aralık,  2006.

7.    Özyuğuran, A., Karatepe, N., Ersoy-Meriçboyu, A., Küçükbayrak, S., “Yaş Yöntemle  Baca Gazı Desülfürizasyonunda Kireç/Kireçtaşı Sorbentlerinin Kullanımı”, III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Cilt II, İstanbul 15-17 Kasım 2000.

8.    Ersoy-Meriçboyu, A., Özyuğuran, A., Karatepe, N., Küçükbayrak, S., “Kemerburgaz           Linyiti ile Sibirya Bitümlü Kömürünün Briketlenmesi”, III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Cilt II,  İstanbul, 15-17 Kasım 2000.

9.    Karatepe, N., Ersoy-Meriçboyu, A., Beker, Ü., Küçükbayrak, S.,”Uçucu Kül-Ca(OH)2 Sorbentlerinin SO2 Tutma Kapasitelerinin İki Farklı Sistemde İncelenmesi”, Türkiye 7. Enerji Kongresi, İstanbul, Eylül, 87-97, 1997.

10.  Haykırı-Açma,  H., Karatepe, N., Beker Ü., Küçükbayrak, S., “Sanayide kullanılan Bazı Akışkan Yataklı Yakma Sistemlerinin İncelenmesi”, 4. Uluslar arası Yanma Sempozyumu, Cilt 1, 278-285 Bursa, 1995.

11.  Özyuğuran, A., Karatepe, N., Haykırı-Açma, H., Küçükbayrak, S., “Kömürün Bazı Özelliklerinin Termal Analiz Yöntemiyle Saptanması”, 8. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Vol.4, 501-506, İstanbul, Eylül, 1992.

Kitap veya kitap içinde bölüm

1.    Karatepe, N., Ersoy-Meriçboyu, A., Küçükbayrak, S., "Baca Gazlarındaki Kükürtdioksidin Giderilmesi", Kömür Özellikleri, Teknolojisi ve Çevre İlişkileri, Bölüm 24 (ed.Orhan Kural), Özgün Ofset Matbaacılık A.Ş., İstanbul, 1998.

2.    Karatepe, N., Yavuz, R., Ersoy-Meriçboyu, A., Öztürk, M., “Kömürün Yakılmasından Kaynaklanan Kirleticiler ve Emisyon Değerleri”  Kömür: Özellikleri, Teknolojisi ve Çevre İlişkileri, Böl.35 (ed.:Orhan Kural), Özgün Ofset Matbaacılık A.Ş., İstanbul, 1998.

Basılmış raporlar

1.    Ersoy-Meriçboyu, A., Karatepe, N., Baca Gazlarının Uçucu Kül Kullanılarak    Desülfürizasyonu, D.P.T. Projesi Raporu, 2005.

2.    Ersoy-Meriçboyu, A., Karatepe, N., Kalsiyum Hidroksit’in Uçucu Kül ile Alkali Ortamda Hidratasyon Yoluyla  Aktiflenmesi, İ.T.Ü. Araştırma Fonu, Genç Araştırmacıları Destekleme Projesi Raporu, 1999.