Radiation Applications - A

Radyoaktif izleyiciler, etiketleme, makina elemanlarının aşınmasının, yüksek fırınlarda iç kaplama aşınmasının belirlenmesi, akışkan kaçağı tayini ve akış hızı gibi akış parametrelerinin tayininde yaygın olarak kullanılmaktadır. Radyoaktif izleyiciler kullanılarak, Enstitümüzde çeşitli araştırmalar ve projeler yapılmıştır.

Çalışmalar

 • Radyoaktif izleyiciyle etiketleme
 • Endüstriyel Aşınma Ölçümleri
 • Kaçak Tayini
 • Kimyasal Ayırma İşlemleri
 • Boruda akış hızı tayini
 • Radyoaktif İzleme Tekniği İle Açık Kanallarda Akımın İncelenmesi
 • Radyoaktif İzleme Tekniği İle Borularda Türbülanslı Akış İnceleme
 • Radyasyon Ölçüm Tekniği İle Tanklarda Akışkan Seviyesi Tayini
 • Radyoaktif İzleme Tekniği İle Karışım Zamanı Tayini
 • Radyoaktif İzleme Tekniği İle Vorteks Akış Takibi
 • Termografik Yöntemle Termal Deşarj İncelemesi
 • Radyoaktivite Tayini İle Havza Suyu Yüzey Kirliliği İncelemesi

Araştırma Olanakları ve Ekipmanlar

 • G.M Tube, Oxford Instruments
 • Viskozimetre, VEB Prüfgerate–Werk Medingen
 • Mekanik Karıştırıcı, VM3 Cat
 • Vibratör, Elektromag M203 Model
 • Yüzey Sıcaklık Termometresi, Thermistor Thermometer, Cole Parmer Tem5
 • Hassas Terazi, Sartorius type 1801
 • pH Metre, The Oyster Economy
 • Taşınabilir Refraktometre, Model WYT-4
 • Infrared Termometreler, Oakton
 • Radyasyon güvenlik donanımları: Radyasyon alan monitörü (Radmon), dijital alarmlı dozimetre, (Superdad Model 1888A), kalem dozimetre, 823000

RAL1

RAL2

RAL3