Nükleer Teknikler Araştırma Grubu

Nukleer TekniklerİTÜ Enerji Enstitüsü

A. Beril Tuğrul, Prof.Dr. (Grup Lideri) 

Filiz Baytaş, Prof. Dr.

Nilgün Yavuz, Prof. Dr.

Sema Erentürk, Prof. Dr.

Nesrin Altınsoy, Prof.Dr.

Nilgün Baydoğan, Prof. Dr.

Sevilay Hacıyakupoğlu, Doç. Dr.

Muhittin Okka, Dr., TRIGA Mark-II

Sahip Kızıltaş, Yük.Lis., TRIGA MARK-II

Mehmet Genceli,Fz.Mh.,TRIGA MARK-II

Bülent Büyük, Araş. Gör.

Ertuğrul Demir, Araş. Gör.

Zeyneb Camtakan, Kimyager

Ayşe Nur Esen, Öğrenci (Doktora)

Deniz Kısınma, Öğrenci (Y.Lis)

 

İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Zuhal Er, Yrd. Doç. Dr.

 

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Mustafa Demir, Prof. Dr.

 

 

Temel Araştırma Konuları

 

  • Radyasyonla Ölçüm Teknikleri

  • Radyoaktif İzleme Teknikleri

  • Radyografi

  • Nötron Aktivasyon Analizi

  • Tahribatsız Nükleer Teknikler

 

 

NTAG-in Amacı


Nükleer Teknikler farklı alanlardaki nükleer teknikler uygulamaları ve ilgili açılımlarındaki (örneğin; Radyasyon ölçüm  ve uygulamaları, Tahribatsız nükleer yöntemler, Radyoaktif izleme teknikleri vb. gibi konularında) faaliyetleri kapsamakta olup, bu konularda teknolojik gelişim ile yeni teknoloji ürünleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Nükleer teknikler, farklı alanlarda (Enerji santrallarında, enerji sistemlerinde, endüstriyel amaçlı uygulamalarda, nükleer tıpta vb.) yer alan cihazların teknik parametreleri ile ilgili olarak, Avrupa Birliği, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve benzeri ulusal-uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenmiş kriterlere uygun kalibrasyon ve kolimasyon tasarımlarını gerçekleştirebilecek bilgi birikiminin sağlanması amaçlanmaktadır.PROJELER


YAYINLAR


Son Güncelleme Tarihi: 01.04.2014