Enerji Planlaması ve Modellemesi Araştırma Grubu

Grup Üyeleri

Sermin Onaygil, Prof. Dr.

Abrurrahman Satman, Prof. Dr.

Stephen Lechtenböhmer, Dr.

Ebru Acuner

Sascha Samadi

Antoine Durand


Temel Araştırma Konuları

  • Enerji dengesi – Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji için optimal sistem çözümleri
  • Enerji senaryoları, enerji verilerinin izleme ve değerlendirme yöntemleri
  • Enerji ekonomisi, fayda-maliyet analizleri
  • Enerji verimliliği (üretim, dağıtım, son tüketici)
  • Enerji üretim-tüketim aşamalarındaki karbon salınımları

EP&M'nin Amacı

Gerçekleştirilecek yatırım ve seçilecek teknolojilerde yol gösterici olacak şekilde veri analizleri, izleme – değerlendirme yöntemleri, senaryo yaklaşımları ile enerji arz-talep-tüketim dengelerinin modellenmesi amaçlanmaktadır. 

Yürütülmekte olan “Türkiye ve Almanya için Enerji-Ekonomi-Çevre modelleri ile Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji stratejilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi” başlıklı projede, talep tarafı modelleme yaklaşımı kullanılarak Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji stratejilerini içeren ortak senaryo analizleri ile Türkiye için modelleme çalışması gerçekleştirilecek ve ülkeler arası farklılıklar gözetilerek Türkiye Almanya ile karşılaştırılacaktır.​​


PROJELER


ETKİNLİKLERSon güncelleme: 04.04.2014