Rüzgar Enerjisi Araştırma Grubu


Grup Üyeleri

Enerji Enstitüsü

Burak Barutçu, Yrd. Doç. Dr. (Grup Başkanı)

Önder Güler, Doç. Dr.


Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Selahattin İncecik, Prof. Dr. 

Ş. Sibel Menteş, Prof. Dr.

Yurdanur Ünal, Prof. Dr.


Elektrik-Elektronik Fakültesi

Özgür Üstün, Doç. Dr.


İnşaat Fakültesi

Ercan Yüksel, Doç. Dr.


Makina Fakültesi

Murat Çakan, Yrd. Doç. Dr.Temel Araştırma Konuları

 

  • Mikrokonuşlandırma
  • Bölgeye özel enerji üretim potansiyeli (kapasite faktörü) belirleme
  • Enerji üretim öngörüsü
  • Sistem entegrasyonu
  • Santral genelinde durum izleme ve hata öngörüsü
  • Gelişmekte olan hatanın öngörüsü
  • Hatalı sensör deteksiyonu
  • Yapısal titreşim analizi
  • Zemin ve temel inşaat analizleri

REAG'ın Amacı

 

Rüzgar Enerjisi Araştırma Grubunun temel hedefi Türkiye’de rüzgar enerjisi alanında hem bilimsel araştırma hemde AR-GE ve ÜR-GE alanlarında çalışmalar yaparak gerek akademik gerekse sektörel alanda öncü, yol gösterici bir rol oynamaktır. REAG yukarıda bahsedilen hedeflere ulaşabilmek için, İTÜ genelinde, Enerji Enstitüsünün yanı sıra Uçak ve Uzay Bilimleri, Elektrik-Elektronik, İnşaat ve Makina Fakültelerinden öğretim üyelerinin katılımıyla oluşmuştur. Akademik çalışmaların yanı sıra sektörle işbirliği içinde AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları yürütülmektedir. Bu bağlamda sektör tarafından üniversitemize 30 kW gücünde bir rüzgar türbini hibe edilmiş ve “Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinleri Test ve Araştırma Laboratuvarı” kurulmuştur.

Bu çerçevede REAG, mikrokonuşlandırma, kapasite tayini, enerji üretim öngörüsü gibi konuların yanı sıra santral genelinde izleme, arıza öngörüsü, hatalı sensör tesbiti gibi enerji üretim verimini arttırıcı çalışmalar, rüzgar türbini kulelerinin ve türbin elemanlarının yapısal titreşim analizleri, zemin ve temel inşaatı analizleri gibi konularda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

 

PROJELER


YAYINLAR


İŞBİRLİKLERİSon güncelleme: 29.04.2014