Sektörel Danışma Kurulu

    Alfabetik Sırayla   

0_09950
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.

0_09951
Anel Grup

0_09952
Demirer Holding

0_09953
Enerjisa Grup0_09955
Gama Enerji A.Ş.

0_09956
İnci Akü Sanayi A.Ş.


0_09958
Siemens A.Ş.

0_09959
T.Şişe ve Cam Fab. A.Ş.

0_09960
Vodafone

0_09961
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

İTÜ Enerji Enstitüsü SDK’nın amacı;

·Enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip insanların yetiştirilmesinde,

Sektörün teknik problemlerinin çözümünde ve ArGe/ÜrGe/GeUy süreçlerinde

İTÜ Enerji Enstitüsünün faaliyetleri ile ilgili enerji sektörünün öneri, eleştiri ve
katkılarını alarak İTÜ Enerji Enstitüsü ile sektör arasında etkin bir işbirliğinin
sağlamasıdır.Bu amaçlar doğrultusunda;

Enstitü,

·Yılda bir kez SDK toplantıları düzenlemeyi,

·SDK toplantılarında kuruluş tarafından Enstitüye iletilen öneri, görüş ve eleştirileri Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirmeyi,

·Kuruluş tarafından Enstitüye iletilen ArGe/ÜrGe/GeUy problemleri ile ilgili araştırma gruplarını, araştırmacıları ve/veya tez öğrencilerini gizlilik anlaşmaları çerçevesine bu problemler üzerinde çalışacak şekilde yönlendirmeyi,

Lisansüstü programın güncellenmesi,yeni ders önerilerinin geliştirilmesi ve yeni programların tasarlanması konularında kuruluşun görüş ve
önerilerini almayı,

Kuruluş ise,

·İTÜ Enerji Enstitüsünün organize edeceği SDK toplantılarına temsilcileri aracılığı ile katılmayı,

·SDK’nın amaçları doğrultusunda görüş,öneri ve eleştirilerini Enstitüye iletmeyi,

·Uygun göreceği konu ve içerikteki ArGe/ÜrGe/GeUy problemlerini, gizlilik anlaşması çerçevesinde tez ve/veya araştırma konuları olarak Enstitüye önermeyi,

Lisansüstü program, yeni dersler ve programlar ile görüş ve önerilerini Enstitüye iletmeyi beyan etmektedir.