A. Beril Tuğrul

beril.tugrulA. Beril TUĞRUL
Prof.Dr.

Istanbul Technical University - Energy Institute


Tel:  +90 (212) 285 3949
Fax: +90 (212) 285 3884
e-mail: beril@itu.edu.tr , beril@beriltugrul.info

RESUME and PUBLICATIONS

Education

·    PhD: ITU Nuclear Energy Institute, 1984

·    MSc: ITU Nuclear Energy Institute, 1975

·    BSc: ITU-Eng&Art Fac. Machanical Engineering, 1973

Professional experiences (in chronological order)

·    2002- Now : Prof. – ITU Energy Institute – Nuclear Researches Division

·    March 1995- 2002: Prof.-ITU Nuclear Energy Institute – Nuc.Applications Div.

·    Oct.1988–March 1995 :Assoc.Prof.,ITU Nuc.Energy Institute–Nuc.Appl. Division

·    Jan.1987 – Oct.1988: Assist..Prof., ITU Nuc.Energy Institute–Nuc.Appl. Division

·    1984-Oct.1988 : Expert PhD. ITU Nuc.Energy Institute–Nuc.Appl. Division

·    Sept.1977- 1984 Research Assistant.,ITU Nuc.Energy Inst.–Nuc.Technology Div.

·    April 1975 – Sept 1977: Mech.Eng. MSc.TAEA – General Secretariat

·    April 1974 – April 1975 Mech. Eng. TAEA - ÇNAEM

Academic and Administrative Activities (in chronological order)

·    Dec. 2009 -Now  : Head of Nuclear Researches Division, ITU Energy Institute

·    Sept.2008 – Feb.2009 : Head of Nuclear Researches Division,ITU Energy Institute

·    Jan.1997–Feb.2001: Head of Nuclear Applications Div.,ITU Nuc. Energy Institute

·    Oct.1988 – Feb. 1999 : Deputy Director of ITU Nuclear Energy Institute

·    Sept.1975 – Sept 1977: TAEA General Sekreteriat – Head of Group of Nuclear Lisensing&Safety Division

Courses (for last 10 years, in chronological order)

Name of program: Energy Science and Technology Graduate Program

·    Nuclear Engineering Materials, 2003 - Now

·    Energy Economics and Energy Policy,  2006 Now

·    Energy Policy, (at GYTE) 1999 – Now

·    Strategies for Sustainable Developments, (at GYTE) 2000 - Now

Name of program: Nuclear Energy Graduate Program

·    Non-desstructive Testing Methods , 1987–2001

·    Nuclear Reactor Materials – 1988-2001

·    Industrial Applications of Nuclear Techniques, 1999 – 2001

·    Radiation Protection and Radiation Shielding, 1989- 2001

·    Essential of Industrial Radiography, 1987 – 2001

·    Advanced Nuclear Techniques, 1989 -2001

·    Radiotracer Techniques 1989 – 2001

Research Interests (max. 5)

·    Nuclear Techniques

·    Energy Policy

·    Radiation Protection and Radiation Shielding

·    Non-desstructive Testing Methods

·    Radiation Technology

Referee for International Journals (in alphabetic order)

·    Journal of Heat and Mass Transfer

·    Radiation Measurements

Editorial board memberships

·    Regional Editor of Archaeological and Art Technological Abstract (AATA)

Memberships (in alphabetic order)

·    American Nuclear Society

·    American Society of Nondestructive Testing

·    Society of Archaeological Science

·    TMMOB Makine Mühendisleri Odası

·    Turkish Phiysic Assosiation

·    SAREM External Expert

Supervised thesis completed (in chronological order)

·    Master of Science

·    “Farklı Malzemelerin Beta Geçirgenliklerinin İncelenmesi” Tayfun BEL, 2009-2010 Bahar Yarıyılı.

·    “Türkiye Petrol Arz Güvenliği” Ali Yıldırım, 2009-2010 Güz Yarıyılı.

·    “Er: YAG Laser Tekniği İle Diş Sert Dokusunda Kavite Oluşturulmasına İlişkin Çalışma Şartlarının İncelenmesi ve Optimal Parametrelerin Tayini”, Yahya GÖKNAR, 2005-2006 Bahar Yarıyılı.

·    “Gama Transmisyon Tekniği İle Cs-137 ve Co-60 Gama Kaynağı Kullanılarak Farklı Metaller İçin Yoğunluk Tayini”, M. Ergun TRUGAY,  2004-2005 Güz  Yarıyılı

·    “Gama Transmisyon Tekniği İle Cs-137 Gama Kaynağı Kullanılarak Farklı Metaller İçin Kalınlık Tayini”, Bülent BÜYÜK, Enerji Enstitüsü,, 2003-2004 Bahar Yarıyılı.

·    “Farklı Malzemelerin Sr-90 Beta Kaynağı Karşısındaki Davranışı” Gülce ÖĞRÜÇ ILDIZ, Enerji Enstitüsü, 2003-2004 Güz Yarıyılı.

·    “Radyasyon Çalışanlarının Maruz Kalabilecekleri Parmak ve El Işınlamasına İlişkin Üç Farklı Gama Radyoizotopu İçin Bir İnceleme”, Nihal AĞMA, 2002-2003 Bahar Yarıyılı.

·    “Çift Enerjili X-Işını Absorbsiyometrisi Tekniği Kalite Kontrol Ölçümlerine İlişkin Değerlendirme”, Elif KAYHAN, Bahar Yarıyılı

·    “Üç Farklı Radyoizotop ve Fantom Kullanarak Jinekolojik Brakiterapi Değerlendirmesi”, Dilek USTAOĞLU, 2002-2003 Bahar Yarıyılı

·    “Farklı Türkiye Mermer Türlerinin Toplam Alfa ve Toplam Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini”, Emine Songül KARAMAN,  2002-2003 Güz Yarıyılı.

·    “İnfrared Ölçümleme İle Isı Transferi İncelemesi”, Esra SOLUK,  2002-2003 Güz Yarıyılı.

·    “X-Işını Radyografi Tekniğine İlişkin Görüntü Kalite Değerlendirmesi”, Nurşen ŞAHİN, 2002-2003 Güz Yarıyılı

·    “Gama Radyasyonu Zırhlaması Amacıyla Farklı Betonların Değerlendirilmesi”, Sibel ONUR, 2001-2002 Bahar Yarıyılı.

·    “Fantom Kullanarak Üç Farklı Radyoizotopa İlişkin Kontaminasyon ve Dekontaminasyon Değerlendirmesi”, Özden ASLAN,  2001-2002 Bahar Yarıyılı.

·    “Infrared Yöntemle Termal Deşarj İncelemesi”, Ali Osman YILMAZ, 2001-2002 Güz Yarıyılı.

·    “Radyasyon Zırhlaması Amacıyla Karbonlu Yapı Çeliklerinin Değerlendirilmesi”, Hakkı DURMAZ,  2001-2002 Güz Yarıyılı.

·    “Farklı Kolimatörlerle Orbiter Gama Kamerada Tc-99m Radyoizotopu ve Fantom Kullanarak Lenfosintigrafi Çekimlerinin Değerlendirilmesi”, Engin DİRLİK,  2000-2001 Bahar Yarıyılı.

·    “Beta Transmisyon tekniği İle Tekstil Numunelerinin Değerlendirilmesi”, Şevki Tayfun USLUCAN, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, 2000-2001 Bahar Yarıyılı.

·    “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Serbest Girdap (Vorteks) Akış Takibi”, İlyas YILMAZ, 2000-2001 Güz Yarıyılı.

·    “Farklı Gama Kameralarla Vertebra Fantom Kullanılarak Kemik Sintigrafi Çekimlerinin Değerlendirilmesi”, Ercan ARSLAN, 2000-2001 Güz Yarıyılı.

·    "Labiatae Familyasına Mensup Bitkilerin Alfa ve Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini", Yasemin DEMİR KUNT, 1999-2000 Güz Yarıyılı.

·    “Radyografi İle Kaynak Dikişi Kontrolu”, Mine DUMAN,  1999-2000 Güz Yarıyılı.

·    "Su Fantomu Kullanılarak Co-60 Radyoizotop Kaynağı İle Dış Işınlama Şartları İçin Farklı Vücut Bölgelerine İlişkin Doz Tayini", Atife KÖŞE, 1998-1999 Bahar Yarıyılı.

·    “Gama Absorbsiyon Tekniği İle Altın Analizi”, Arzu KURTOĞLU, 1998-1999 Güz Yarıyılı.

·    “Radyografik Hata Tesbiti”, Gülten YILMAZ, 1998-1999 Güz Yarıyılı.

·    “İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Eğitim ve Araştırma Reaktörü’nün Nükleer Güvenlik Ölçümleri İle Hava ve Su Aktivite Seviyelerinin Değerlendirilmesi”, M. Şecaattin YENER, 1997-1998 Bahar Yarıyılı.

·    “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Kaçak Tayini”, Hakan KAKAÇ, 1996-1997 Bahar Yarıyılı.

·    “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Karışım Zamanı Tayini”, Adem YURTSEVEN, 1996-1997 Bahar Yarıyılı.

·    “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Çevresel Metal Kirliliğinin Pelargonium Peltatum Bitkisi Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, Işık KAÇMAZ, 1996 1997 Güz Yarıyılı.

·    “Sodalı Camların Elektromanyetik Radyasyon Karşısındaki Davranışı”, Nilgün DOĞAN, 1995-1996 Bahar Yarıyılı.  

·    “Radyasyon Ölçüm Tekniği İle Tanklarda Akışkan Seviyesi Tayini”, Mevlüt GÜVENDİK, 1995-1996 Bahar Yarıyılı.

·    “Endüstriyel Radyografide Farklı Zemin Ortamlarının Saçılma Etkisinin Görüntü Kalitesine Etkisi”, Şakir Bülent AKINCI, 1995-1996 Bahar Yarıyılı.

·    "Çeşitli Maden Suyu ve Sodalarda Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini", Zuhal ER, 1994-1995 Bahar Yarıyılı.

·    "Farklı Tahribatsız Muayene Metodlarıyla Malzeme Hatalarının Tesbiti" Nilgün TUNCEL, 1993-1994 Güz Yarıyılı.

·    "Radyoaktif Izleme Tekniği Ile Dianthus Caryophyllus Bitkisinin Topraktaki Sekiz Besin Elementini Alışının İncelenmesi" Ayşegül SİPAHİ, 1992-1993 Bahar Yarıyılı.

·    "Radyografik Performans ve Görüntü Rezolusyonu Tayini". Füsun ÇETİN, 1991-1992 Güz Yarıyılı.

·    "Çeşitli Içme Sularında Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini" Sudiye TUNCER, 1990-1991 Bahar Yarıyılı.

·    “Radyoaktif Izleyici Tekniği Ile Bir Açık Kanalda, Laminer Akış Takibi" , Nesrin KARA, 1989-1990 Güz Yarıyılı.

·    "Çeşitli Işık ve Radyasyon Tiplerinin Radyografi Filmlerine Etkisi", Zafer KOÇ, 1989-1990 Güz Yarıyılı.

·    "Radyografik Ekranların Görüntü Kalitesine Etkisi", Ülkü BULUBAY, 1988-1989 Bahar Yarıyılı.  

·    Doctor of Philosophy

·    Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Doz Tayini İçin Fantom Geliştirilmesi MIRD ve Marinelli Metodları İle Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Geometri Faktörü Önerisi”, Gülten YILMAZ, 2010 (Teslim edilmiştir)

·    “İstanbul Boğazı İçin Nükleer Teknikle Yüzey Tuzluluk Tayini, Yeni Bir Analitik Model ve İrdelenmesi”, Ş. İpek KARAASLAN, Ekim 2006.

·    “Gama Absorbsiyon Tekniği İle Başlıca Üç Kıymetli Metalin Analizi, Kütle Zayıflatma Katsayılarının Tayini ve İrdelenmesi”, Arzu KURTOĞLU, Ocak 2006.

·    “Dar Su Yolları İçin Radyasyon izleme Tekniği İle Atık Debi Analizinin Yeni Bir İncelemesi”, Zuhal ER, Ocak 2005.

·    “Toplam  Alfa  ve  Toplam  Beta Radyoaktivite  Tayini  İle  Havza  Yüzey  Suları  Kirliliğine İlişkin Yeni Bir  İnceleme  ve  Reseptör  Model İle  Karşılaştırmalı  Değerlendirmesi”, Berna ATAKSOR,  Aralık 2004.

·    “Farklı Camların Radyasyon Karşısındaki Davranışlarının İncelenmesi, Dozimetrik Amaçlı Kullanımlarının Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Korelasyon”, Nilgün DOĞAN BAYDOĞAN, Eylül 2002.

·    “Cs-137 Radyoizotopunun Farklı Yağış ve Farklı Toprak Cinsleri İçin Düşey İlerleyişinin Lizimetrik İncelenmesi; Yeni Bir Çözüm Önerisi ve Chernobyl Kazasına Uygulama”, Ahmet VARİNLİOĞLU, Haziran 2001.

·    “Radyoaktivite Seviye Tayini İle Kuvaterner İstifi İncelemesi ve Yeni Bir Değerlendirme”, Sudiye ŞAHİN,  Ağustos 2000.

·    "134Cs ve 241Am Biyokinetiğinin Üç Farklı Organizma İçin İncelenmesi ve Kesikli Zaman Modeli İle Yeni Bir Değerlendirme", Nurdan GÜNGÖR, Ağustos 1999.

·    "Kritik Organ İçin Doz Tayini ve Absorblanmış Doz İçin Yeni Geometri Faktörü Saptanması", Doğan YAŞAR,  Ağustos 1999.

·    “Radyoaktif izleme Tekniği İle Düşey Borularda Türbülanslı Akış İncelemesi ve Yeni Bir Korelasyon”, Nesrin ALTINSOY,  Nisan 1997.

·    “R. Venosa’da 134Cs ve 65Zn İle N. Intricata’da 110mAg Biyokinetiğinin İncelenmesi” N. Belgin ONAT, Kasım 1996.

·    "Co-60 İle Çelik parçaların Radyografisi İçin Oluşturulan Tek ve Çift Ön Ekranların Ağırlıklı Ortalama Yöntemiyle Değerlendirilmesi”, Ülkü BULUBAY, Kasım 1995.

Projects (research projects supported by BAP, TUBITAK, IAEA, FP7 and Industry, in chronological order)

Project Title: “Işınlanmış Al Katkılı ZnO İletken Filmlerin Yüzey Özelliklerinin İleri Tekniklerle İncelenerek Optik ve Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi ve Kaliteli Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi”
Supported by: Turkish Scientific and Technological Council
Budget:
Dates:              Feb 2008 - Continued
Responsibility: Project Advisor

Project Title: “Toprak Numunelerinin Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini İle Katman Değerlendirmesi”
Supported by: Turkish Atomic Energy Authority (TAEA)
Budget:            : 2000000 TL
Dates:              1999 – 2002
Responsibility: Project Supervisor

Project Title: "İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Reaktörünün Sanayi İhtiyaçlarına Yönelik Modernleştirilmesi"
Supported by: Turkish Atomic Energy Authority (TAEA)
Budget:
Dates:              March 1988 – Feb. 1993
Responsibility: Expert Resercher

Project Title: "Görüntü İşleme"
Supported by: ITU BAP
Budget:
Dates:              Feb. 1988 – Feb. 1990
Responsibility: Researcher

Project Title: “Investigation of Weighted Residual Criteria to LOCA Analysis With Application to The TMI Accident",
Supported by:  IAEA
Budget:
Dates:              Aug. 1982 – Aug. 1990
Responsibility: Researcher

Project Title: “Su Soğutmalı Bir Reaktörde Soğutucu Kaybı Kazasından Sonra Dış Güvelik Kabuğu İçindeki Sıcaklık ve Basınç Değişiminin İncelenmesi"
Supported by: Terkish Electricity Authority
Budget:
Dates:              Nov. 1977 – Nov. 1990
Responsibility: Researcher

Projects for Graduate Thesis (in chronological order)

·    “Farklı Malzemelerin Beta Geçirgenliklerinin İncelenmesi”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Tayfun BEL İ.T.Ü-BAP, 5000 TL, Nisan 2010 – Devam Ediyor.

·    Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Doz Tayini İçin Fantom Geliştirilmesi MIRD ve Marinelli Metodları İle Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Geometri Faktörü Önerisi”, İ.T.Ü.-BAP, Doktora Tezi Araştırma Projesi, 14700 TL,  Mart 2010 - Devam Ediyor

·    “Radyoaktivite Tayini İle Havza Suyu Yüzey Kirliliği İncelemesi, Yeni Bir Değerlendirme ve Uygulaması”,İ.T.Ü Doktora Tezi Araştırma Projesi,Mayıs 2002–2004

·    Radyasyon Zırhlaması Amacıyla Karbonlu Yapı Çeliklerinin Değerlendirilmesi” İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Mayıs 2002 – 2003

·    “Beta Transmisyon Tekniği İle Tekstil Numunelerinin Değerlendirilmesi”,  İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Temmuz 2001 – Mayıs 2002

·    “Farklı Camların Radyasyon Karşısındaki Davranışlarının İncelenmesi, Dozimetrik Amaçlı Kullanılmalarının Değerlendirilmesi, Yeni Bir Korelasyon”, İ.T.Ü. Doktora Tezi Araştırma Projesi, Mayıs 2001 – 2003

·    “Farklı Kolimatörlü Gama Kamera İle Tc-99m Radyoizotopu ve Fantom Kullanarak Kemik Lenfosintigrafisi Şartlarının Değerlendirilmesi”, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Haziran 2001 – Ekim 2002.

·    “Termografik Yöntemle Termal Deşarj İncelemesi”,  İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Haziran 2000 – Şubat 2002.

·    “Gama Kamera İle Tc-99m Radyoizotopu ve Fantom Kullanarak Kemik Sintigrafisi Şartlarının Değerlendirilmesi”, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Ocak 2001 – Aralık 2001.

·    “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Vorteks Akış Takibi”, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Mayıs 2000 – Mayıs 2001.

·    “Cs-137 Radyogizotopunun Farklı Yağış Rejimlerinde Üç Farklı Toprak Tipinde İlerlemesini İncelenmesi”, İ.T.Ü. Doktora Tezi Araştırma Projesi, Ağustos 1999- 2001

·    “Labiatae Familyasına Mensup Bitkilerin Radyoaktivite Seviyelerinin Tesbiti”, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Şubat 2000 – Kasım 2000.

·    “Su Fantomu Kullanarak Dış Işınlama Şartları İçin Farklı Vücut Bölgelerine İlişkin Doz Tayini”, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Mayıs 1999 – Haziran 2000.

·    "Radyografik Hata Tesbiti” İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Aralık 1998 – Nisan 2000.

·    "Kritik Organ İçin Doz Tayini ve Absorblanmış Doz Hesaplaması İçin Yeni Bir Geometri Faktörü”, İ.T.Ü. Doktora Tezi Araştırma Projesi Eylül 1998 – Nisan 2000.

·    "Gama Absorbsiyon Tekniği İle Altın Analizi”, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Ekim 1998 – Kasım 1999.

·    “İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Eğitim ve Araştırma ve Reaktörünün Hava ve Su Aktivite Seviyelerinin Değerlendirilmesi”,  İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Mart 1998 – Aralık 1998.

·    “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Karışım Zamanı Tayini” İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Mart 1997 - Şubat 1998.

·    “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Kaçak Tayini”İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Mart 1997 - Şubat 1998.

·    “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Çevresel Metal Kirliliğinin Pelargonium Peltatum Bitkisi Üzerine Etkisinin Akış İncelemesi”, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Ekim 1995 - Eylül 1997.

·    “Radyasyon Ölçüm Tekniği İle Tanklarda Akışkan Seviyesi Tayini”, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Nisan 1994 - Ocak 1995.

·    “Çeşitli Tahribatsız Muayene Metodlarıyla Hata Tesbiti”, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Ocak 1994 - Temmuz 1994.

·    “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Borularda Türbülanslı Akış İncelemesi”,  İ.T.Ü. Doktora Tezi Araştırma Projesi, Mart 1993 - Ocak 1997.

·    “Radyografik Görüntüde Yarıgölge ve Görüntü Rezolüsyonu”, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Nisan 1991 - Temmuz 1992.

·    “Çeşitli İçme Sularında Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini”, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Nisan 1990 - Mayıs 1991.

·    “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Açık Kanallarda Akımın İncelenmesi” Beril TUĞRUL (Yürütücü), Nesrin KARA, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi. Şubat 1989 - Şubat 1990.

Consultancy (in chronological order)

·    Date: 1993-1996,  company: Turkish Airlines, subject: Non-destructive testing methods

  1. Grants (except the grants given by TUBITAK and ITU for international journal publications)
  2. Other activities

Project for Institutions

·    X-Işını Radyografi Cihazlarının Çevresindeki Radyasyon Dozunun Değerlendirilmesi,

·    Tuğrul, B (Yürütücü), Altınsoy, N., Baydoğan, N. Hacıyakupoğlu, S. Okka,M.

·    Kızıltaş,S. Pirelli Lastik San. A.Ş., 5000 TL, Mart-Nisan 2010.

·    Farklı Malzemelerin gama Zırhlama Özelliklerinin Belirlenmesi , Tuğrul, B (Yürütücü), Altınsoy, N., Baydoğan, N. Hacıyakupoğlu, S. Eksim Dış Ticaret A.Ş. 2000 TL Mart-Mayıs 2009.

·    Otomotiv Parçaların Radyografi Tekniği İle Kalite Kontrollarının Yapılması, TUĞRUL B. (Yürütücü), Baydoğan N., Altınsoy N., Okka M., Epsilon-NDT San. ve Tic. A.Ş., 39825 TL, Temmuz 2007-Ocak 2008.

·    Taban  Kaynak  Bobininin  X-Işını Radyografi Tekniği İle İncelemesi, Tuğrul, B (Yürütücü), Altınsoy, N., Baydoğan, N., 500 TL,. İTÜ  Prof.Dr. Adnan Tekin Yüksek Teknoloji Seramikleri ve Kompozitleri Araştırma Merkezi UYG-AR Projesi., Kasım 2002-Ocak 2003.

Scientific and/or Orginizing Membering for Scientific Meetings

·    Nuclear Science and Technology Congress (in the different years)

·    Scientific Meetings on Non-Destructive Testing

·    Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources (with international participants), Ankara,  28-29 Eylül 2009

·    Medical Physics  Congress (in the different years)

Papers published in peer reviewed international journals (in chronological order)

.    Tuğrul, A.B., “An Application of Neutron Radiography To Archaelogy”, Archaeometry, Vol: 32, No: 1, pp: 55-59, 1990.

.    Tuğrul, A.B. Kara, N., “Determination of Flow parameters For Pipe Flow By The Radiotracer Techniques”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Articles, Vol: 180, No: 2, pp: 245-254, 1994,

.    Tuğrul A.B., Belli, O., “Scientific Evaluation of Bronze Plates From Upper Anzaf Fortress”, Antiquity, Vol: 68, No: 260, pp: 638-640, 1994.

.    Tuğrul A.B., “A New Approach For Calculating The Geometry Factor For Flow Measurements With Radioactive Tracers”, Kerntechnik, vol: 60, No: 5-6, pp: 265-266, 1995.

.    Tuğrul, A.B. “A Radiographic Study of The Door of The Great Mosque (Ulucami) At Cizre”, Journal of Near Eastern Studies, Vol: 55, No: 3, pp: 187-194, 1996.

.    Tuğrul, A.B. “Capilarity Effect Analysis For Alternative Liquid Penetrant Chemicals”, NDT & E International, Vol. 30, No. 1, pp:19-23, 1997.

.    Bulubay, Ü., Tuğrul, A.B. “Quantitative Evaluation of Intensifying Screen Materials in Co-60 Radiography For Steel Parts”, NDT & E International, Vol. 31, No. 3, pp:193-199, 1998. (Science Citation Index'e geçmiştir.), (İTÜ Araştırma Fonu Yayın Teşvik Ödülü verilmiştir.) (TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü verilmiştir.)

.    Onat, B.,. Tuğrul A.B, Topçuoğlu, S., “The Excretion of 110mAg By A Gastropoda Species (Natica Intricata)”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry , Vol.240, No.2, pp.677-679, 1999.

.    Altınsoy, N., Tuğrul A.B., “Radiotracer Application For Turbulent Dispersion of Fluids”, Applied Radiation and Isotopes, Vol.51, pp.367-375, 1999,

.    Doğan,N., Tuğrul A.B., “Dosimetric Evaluation of Gamma Doses By Using Irradiated Lead-Alkali-Silicate Glass”, Radiation Measurements, Vol. 33, No. 2, pp. 211-216, 2001.

.    Doğan N., Tuğrul A.B., “Optical and Solar Parametersof Lead-Alkali-Silicate Glass”, Solar Energy Materials & Solar Cells, Vol. 69, No.3, pp:241-250, 2001

.    Güngör N.,. Tuğrul A.B, Topçuoğlu S., Güngör E., “Experimental Studies on The Biokinetics of 134Cs and 241Am in The Mussel (Mytilus galloprovicialis)”, Environment International, Vol. 27, pp.259-264, 2001

.    Tuğrul A.B., Altınsoy N, "A New Modification of Radiotracer Balance Method For Open Channel Flow Measurement", Flow Measurement and Instrumentation, Vol. 12, pp.341-344, 2002,

.    Altınsoy N, Tuğrul A.B.,"A New Lagrangian Correlation Coefficient", International Journal of Heat and Fluid Flows, Vol. 23, pp. 766-768, 2002,

.    Kurtoğlu A.,. Tuğrul A.B, “Gold Analysis By The Gamma Absorption Technique”, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 58, N0. 1 pp. 5-8, 2003.

.    Yaşar D., Tuğrul A.B., “A Comparison of TLD Measurements To MIRD Estimates of The Dose to The Testes From Tc-99m in The Liver and Spleen, Radiation Measurements, Vol. 37, pp-113-118, 2003.

.    Yaşar D., Tuğrul A.B.,  “A New Approach for The Calculation of Critical Organ Dose in Nuclear Medicine Applications”, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 62, pp. 405-410, 2005.

.    Doğan N.,. Tuğrul A.B, “Evaluation of Optical Changes for Soda-Lime-Silicate Glass Exposed to Radiation”, Glass Physics and Chemistry, Vol.32, No.3, pp: 309-314, 2006.

.    .Asm S.A, Demir M.,.Sayman H.B,. Tuğrul A.B, Dirlik E., Uslu I., “Quantitative Evaluation of The Masking Effect Arising From Proximity of Injection Site to The Adjacent Lymph Nodes in Lympohsintigraphy: A Phantom Study” World Journal of Nuclear Medicine, Vol.5, No.2, pp. 119-128, 2006.

.    Baydoğan N.D.,. Özkan Zayim E, Tuğrul A.B., (2007), Solar Parameters of Induced WO3-Coated Glass, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B, 264 pp. 302-310, 2007.

.    Meriç E., Avşar N., Yokeş M.B.,. Tuğrul A.B, Bayarı S., Özyurt N.,.Barut İ.F, Balkış N., Uysal K.,  Kam E.,  “Morphological Abnormalities in Benthic Foraminifers of the Antalya Coast” Micropaleontology, Vo. 54, No: 3-4,  pp. 241-276, 2008.

Published in international conference proceedings

·    Hacıyakupoğlu S., Altınsoy N., Karatepe,N., Baydoğan, N., Tuğrul, B., Demir M..  . Çetinkaya E, Oruçoğlu E., “Investigation on Torrent Control by Using Clay and Activated Carbon for I-131” LANDCON 0905 Conference,  Belgrad-Serbia, 26-30 May 2009, Sempozyum Cd’sinde basıldı.

·    Özdemir Ö., Çimenoğlu H., Tuğrul B., Albayrak G., Baydoğan N., Altınsoy N., Baydoğan M., Sengel H., Akmaz F., Parlar A., 2008, The Optical Behavior of ZnO Films Against The Radiation, 14th International Metallurgy & Materials Congress (IMMC 2008), 16-18 October 2008, Sempozyum Cd’sinde basıldı.

·    Karatepe N.,. Hacıyakupoğlu S,. Altınsoy N,. Doğan Baydoğan N,. Tuğrul B, “Investigation of Radioiodine Isotope Adsorption on Activated Carbon” V. Eurasia Nuclear Science and Applications Conference, pp. 144, Ankara-Turkey, 14-17 Oct. 2008

·    Tuğrul A.B., Baydoğan,N., Altınsoy,N., Dizar,D., Yağcı,E., Radiographic Investigation on Automotive Parts, 3rd International Non-Destructive Testing Symposium, 17-19 Nisan 2008, pp. 126-135, Istanbul.

·    Baydoğan N.D., . Baydoğan M, Tugrul, A.B., Çimenoğlu H., "Low Cycle Fatigue Behaviour of Irradiated Stainless Steel As Shielding Material", (2006) International Congress on the Advances in Nuclear Power Plants (ICAPP '06), pp.2101-2104, June 4-8, 2006, Reno, Nevada, USA.

·    Tuğrul A.B., Altınsoy, N.,  “Investigation of Laminar Pipe Flow By Using radiotracer Technique”, Tracer 4 Conress, Grenoble – France, 2006. [Bildiri ftp olarak internette (ftp://ftp.cea.fr/incoming/y2k01/Tracer4 Proceedings/) yayınlanmıştır.]

·    Altınsoy N., Tuğrul A.B., “Evaluation of Entrance Length Effects on Turbulence Parameters By Using radiotracer Technique”, Tracer 4 Congress, Grenoble – France, 2006. Bildiri ftp olarak internette (ftp://ftp.cea.fr/incoming/y2k01/Tracer4 Proceedings/)

·    Altınsoy N., Tuğrul A.B., “Simulation Study for Scenario of RadionuclideReleasing in a Open Channel”, International Symposium  “In-Sıtu Nuclear Methodology as A tool For Radioecology – Insunume” radioprotection of Environment, pp. 63, 6-8 Sept. 2006, İzmir.

·    Baydoğan N., Baydoğan M.,. Tuğrul A.B, Çimenoğlu H., “ Low Cycle Fatigue Behaviour of Irradiated Stainless Steel As Shielding Material, ANS Meeting, Nevada, Proc. 2006.

·    Karaaslan İ, Tuğrul A.B., “Mathematical Salinity Dispersion Model Along Bosphorus, Ninth International Water Technology Conference, IWTC9 2005, Sharm El-Sheikh, Egypt, Proc. p:1257-1264.

·    Karaaslan,İ., Tuğrul A.B., “New Approach to Salinity Determination and Salinty Dispersion Along Bosphorus, Eighth International Water Technology Conference, IWTC9 2004, Alexandria, Egypt, Proc. p:163-173.

·    Er Z.,.Tuğrul A.B, Satır T., Deniz C.,. Frusho M, “Study on Oil Spill in Marmara Sea Coastal Areas”, International Conference on The Mediterranean Coastal Environment, Revann-Italy, Proc. pp:1093, Oct. 2003.

·    Tuğrul A.B, “Quality Concept For Energy Implementation”, The First International Energy and Environment Syposium, Izmir, 13-17 July, 2003. Proc. pp.431-434.

·    Tuğrul A.B., Barla M., Kurtoğlu A., Er Z., Ataksor B., “Evaluation of Seawater Radioactivity Levels For Tuzla Region in Marmara Sea”, Radioprotection of The Environment - International Symposium on In Situ Nuclear Metrology As A Tool For Radioecology”, 10-12 June 2002, Fleurus-Belgium, CD Proc., pp. 182-183.

·    Tuğrul A.B., Yılmaz İ., Ataksor B.,. Şahin S, “Evaluation of Radioactivity Levels For Water Resources in Bursa Region”, International symposium on Water Resources and Environmental Impact”, 11-13 July 2001, Istanbul, Proc., pp. 97-106

·    Altınsoy N., Tuğrul A.B., “Determination of Turbulance Parameters By Using Methylene-Blue Tracer in Vertical Pipe Water Flow”, International sympossium on Multiphase Flow and Transport Phonomena (MFTP-2000), ICHMT, 5-10 Nov. 2000, Antalya, Proc. pp. 325-332.

·    Tuğrul A.B., Baytaş F., Altınsoy N., Ayaz B., Doğan N., Şahin S. “Investigation on Golden Horn (Haliç) Quaternary Sequence By Determination of Alpha and Beta Radioactivity Levels”, 1st Eurasia Nuclear Science and Applications Conference, 22-27 Oct. 2000, İzmir, Proc. Vol. 1, pp. 559-566

·    Tuğrul A.B., Altınsoy N., “Flow rate Determination For Open Channel Flows By Using Raditracer Balance method”, 1st Eurasia Nuclear Science and Applications Conference, 22-27 Oct. 2000, İzmir, Proc. Vol. 1, pp. 501-506

·    Tuğrul A.B., Altınsoy N., Ayaz B., “A Statistical Study of Filters Used As Shielding For TV and PC Monitors, 1st Eurasia Nuclear Science and Applications Conference, 22-27 Oct. 2000, İzmir, Proc., Vol. 1, pp. 371-378.

·    Kurtoğlu A., Tuğrul A.B., “Red Gold Analysis By Using Gamma absorption Techniques”, 1st Eurasia Nuclear Science and Applications Conference, 22-27 Oct. 2000, İzmir. Proc., Vol. 2, pp. 699-704

·    Tuğrul A.B., “Archaeometric Studies By Using Neutrography in ITU TRIGA Mark-II Reactor”, 16th European TRIGA Conference, 25-28 Sept. 2000, Pitesti-Romania, CD Proc., S2-04/1-14

·    Yener S., Tuğrul A.B., “Evaluation of Nuclear safety Measurements in ITU TRIGA Mark-II Reactor”, 16th European TRIGA Conference, 25-28 Sept. 2000., Pitesti-Romania, Cd Proc. S3-02/1-15.

·    Doğan N., Tuğrul A.B., “Comperative Evaluation of Soda Glasses That Are Exposed By The Different Radiation Sources”, 15th European TRIGA Users Conference, 1998, Espoo, Finland, Proc. Pp. 81-102.

·    Doğan N., Tuğrul A.B., “An Investigation of The Radiation Effect On Lead Glass By Different Radiation”, Nuclear Technology - 99, 18-21 May 1999, Karlsruhe, Germany, Proc. pp. 681-686.

·    Doğan N., Tuğrul A.B., “Investigation of Soda Glasses That Are Exposed Co-60”, International Symposium on Glass Problems, 4-6 Sept. 1996, Istanbul, Proceeding pp: 185- 191.

·    Tuğrul B., "Radiological Studies on Anatolia", 29 th International Symposium on Archaeometry, Ankara, 9-14 May. 1994, Proceeding (1996), pps: 483-496.

·    Tuğrul B., Soyhan C., "Studies on Ottoman Padlocks Using Nondestructive Testing Methods", 29 th International Symposium on Archaeometry, Ankara, 9-14 May.1994, pp. 487-504.

·    Bilge A.N., Tuğrul B., Yavuz H., "Evaluation of Gamma Radiography by Using ITU TRIGA Mark-II Research Reactor", Second Asian Seminar on Research Reactors, ASRR-II/44, Jakarta-INDONEZIA, 22-26 May. 1989, Proceeding, Vol.II, National Atomic Energy, pp. 85-93.

·    Tuğrul B., "Investigation on Anatolian Opaque Glasses", Archaeological Sciences Conference, Bradford-ENGLAND 20-22 Sept. 1989, Proceeding pp: 115-118,1991.

·    Tuğrul B., Bilge A.N., "Modernization Design of Neutron Radiography of ITU TRIGA Mark-II Reactor", 10th European TRIGA Users Conference , Vienna-AUSTURIA, 14-16 Sept. 1988, Proceeding, TOC-21, pp. 5.21 - 5.31

·    Tuğrul B., Bilge A.N., Yavuz H., "The Possibility of Gamma Ray Sterilization by Using ITU TRIGA Mark-II Reactor", 10th European TRIGA Users Conference , Vienna- AUSTURIA, 14-16 Sept. 1988 Proceeding, TOC-21, pp: 5.33-5.40.

·    Bilge A.N., Yavuz H., Tuğrul B., "The Evaluation of The Radioisotope Production For Industrial Uses", 10th European TR{GA Users Conference , Vienna, AUSTURIA, 14-16 Sept.1988, Proceeding, TOC-21, pp.: 6.1 - 6.16.  

·    Tuğrul B., Görkem A., Ölçer N., "Restoration-Conservation Studies on Cizre-Mardin Ulucami Door By The Scientific Methods", International Symposium on Archaeometry, Toronto-Kanada, 16-20 May 1988, s: 118.

·    Bilge A.N., Tuğrul B., "Nuclear Applications With ITU TRIGA Reactor", International Symposium on The of Multi-Purpose Research Reactors and Related International Co-operation, IAEA-SM-300/24, Grenoble - FRANSA, 19-23 Ekim 1987, Proceeding s: 587-595, Vienna, (1988).

·    Tuğrul B., Atik Ş., "Evaluation of Ancient Opaque Glasses By X-Ray Radiography", Science and Archaeology Conference, Glasgow-ISKOÇYA, (24-26 Sept.l 1987), Proceeding, BAR British Series 196, ISBN 0 86054 581 4, 1988, s: 145-152.

·    Tuğrul B., Sungur F., Meriçboyu Y., Yıldız F,."Radiographic Studies on Ancient Metal Artifacts", 25th International Symposium on Archaeometry, Atina-YUNANISTAN 19-24 May 1986, "Archaeometry" ISBN 0-444-87333-3, Proceedings of the 25th International Symposium, pp: 319-322, Elsevier, Amsterdam, 1989.

·    Yarman T., Tuğrul A.B., “A New Approach Via A Weighted Residual Criteria To The To The Thermal-Hydraulics Behaviour of Reactor Core, Application to TMI-2 Accident", 3 rd Multi-Phase Flow and Heat Transfer Symposium-Workshop, Miami Beach, Florida, U.S.A., 18-20 April 1983, Process Technologies Proceedings 1, Part: B Applications, pp: 69 - 80, Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, 1984.

·    Tuğrul A.B., “Safety Measurements At I.T.U. TRIGA Reactor”, 7th European Conference of TRIGA Users, Istanbul, 15-17 Sept. 1982, Conference Papers, TOC-15, GA Tech.Inc., pp: 1.12-1.23.

Published in international conference abstract books

·    Nişli S., Demir M., Demir B., Kalmaz B., Yılmaz G., Tuğrul A.B., Halac M., Sager S., Uslu I.,   Radiation Protection for Accompaniment Person in PET/CT, Annual Congress of The European Association of Nuclear Medicine – EANM’09, 10-14 October 2009,  Barcelona, Spain. 

·    Tekin M., Tugral H., Ozdemir O., Baydogan N., Çimenoğlu H., Kayalı E. S., Tuğrul A.B., Baydoğan M., Altınsoy N., Albayrak G., Sengel H., Akmaz F., Parlar A., The Crystallization and Physical Properties of Irradiated Al Doped ZnO Thin Film, EUROMAT 2009, 7-10 September 2009: SECC, Glasgow, UK

·    Tugral H, Baydogan N., Cimenoglu H.,  Kayali S.,  Tuğrul B.,.Baydogan M,           Altınsoy N.,  Albayrak G.,  Sengel H., Akmaz F., Parlar A., 2009, Evaluation of Optical and Colour Parameters on Induced Al Dopped Nanostructured ZnO Thin Film By Beta Radiation For The Commercialization of ZnO:Al in Civilian and Military Industries, Nanoelectronic Devices for Defense & Security (NANO-DDS) Conference, 28 Eylül -2 Ekim, 2009, Fort Lauderdale, Florida USA.

·    Tekin M.,Baydogan N.,Cimenoglu H., Kayali S., Baydoğan  M., Tuğrul B, Altınsoy N,  Albayrak G.,  Sengel H., Akmaz F., Parlar A., Budakoglu R., 2009, Mechanical Properties of Induced ZnO:Al Nanoparticles by Cs-137 for Enhanced Device and Sensor Functionality, Nanoelectronic Devices for Defense & Security (NANO-DDS) Conference, 28 Eylül -2 Ekim, 2009, Fort Lauderdale, Florida USA.

·    Tuğrul A.B., “Neutron Radiography Applications in ITU TRIGA Reactor”,         2nd  Eurasia Nuclear Science and Applications Conference, Almaty, Kazakhistan, 16-19 Sept.2002,

·    Tuğrul A.B., Baydoğan N., “The Evaluation of Neutron and Mixed Radiation Effect on Several Type of Silicate Glass”, 2nd  Eurasia Nuclear Science and Applications Conference, Almaty, Kazakhistan, 16-19 Sept.2002,

·    Baydoğan N., Baydoğan M., Tuğrul A.B., Çimenoğlu H., “The effect of radiation on low cycle fatigue behaviour of a stainless stell”, BPU-4, Fourth General Conference of the Balkan Physics Union, Aug. 22-27 2000, Veliko Turnovo, Bulgaria.

·    Altunsoy N., Tuğrul A.B.,  "Determination of Concentration Profiles For Entrance Region of Turbulent Pipe Flow by Using Radiotracer Technique,   BPU-4, Fourth General Conference of the Balkan Physics Union, Aug. 22-27 2000, Veliko Turnovo, Bulgaria.

·    Doğan N., Tuğrul A.B., “Spectroscopic Investigation of Exposed Soda Glasses”, International Symposium on Lasers, Atomic and Molecular Physics, LAMP-97 16-20 Sept. 1997, Istanbul.

·    Güngör E., Tuğrul B., "The Variety of Phantoms Used in Whole Body Counter", General Conference of The Balkan Physcical Union, 2-4 Sept. 1994, Izmir.

·    Güngör N., Onat B., Tuğrul B., Güngör E., "The Determination of I Contamination of The Workers in The Nuclear Medicine", General Conference of The Balkan Physcical Union, 2-4 Sept. 1994, Izmir.

·    Tuncer S., Tuğrul B., "Radioactivity Levels in Drinking Water of West Side of Turkey", First Tatarstan Symposium on Energy, Environment and Economics, 9-4 Aug. 1992, Kazan - Tatarstan - pp. 182.

·    Tuğrul B., ÖZAY A., "Investigation on Ottoman Taps By The Nondestructive Testing" International Symposium on Archaeometry, Heidelberg-ALMANYA, 2-6 April 1990, 1988.

·    Tuğrul B., "Studies on Some Metal Artifacts From Vize Timulus By Non-Destructive Testing", International Colloquim on The Discovery of Metal, Saint Germain en Laye FRANCE, 19-21 Jan. 1989.

·    Aybers N., Tuğrul B., "Potential For Industrial Application of Heat Pumps in Turkey, Second Turkish - German Joint Symposium on Heat Pumps, Istanbul, 4-5 May 1987.

·    Tuğrul A.B, “Nuclear safety Activities and Site Selection of The First Nuclear Power Plant in Turkey”, RCD-RACSAR, Meeting on Nuclear Safety and Site selection of The Nuclear Power Plants, Tahran-IRAN, 31 Jan. - 2 Feb. 1977.

Papers published in peer reviewed national journals (in chronological order)

.    Meriç E., Avşar N., Nazik A., Tunoğlu C., Yokeş B., Barut İ. F., Yücesoy Eryılmaz F., Tuğrul B., Görmüş M.,. Öncel M. S, Orak H., Kam E.,. Dinçer F, “Harmantaşı Mevkii (Saros Körfezi – Kuzey Ege Denizi) Deniz İçi Kaynakları Çevresindeki Foraminifer ve Ostrakod Topluluğuna Bu Alandaki Çevresel Koşulların Etkisi”, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Sayı 136, s: 63-84, 2008.

.    Karaaslan,Ş.İ., Tuğrul A.B., “İstanbul Boğazı İçin Nükleer Teknikle Yüzey Tuzluluk Tayini ve Yeni Bir Matematik Model, İTÜ Dergisi, Seri d, Cilt 6, Sayı 4, s: 27-36, 2007.

.    Kurtoğlu A., Tuğrul A.B., “Gama Absorbsiyon Tekniği İle Başlıca Üç Kıymetli Metalin Analizi, Kütle Zayıflatma Katsayılarının Tayini ve İrdelenmesi”, İTÜ Dergisi D, Cilt: 4, 2006

.    Er Z., Tuğrul A.B., “Radyasyon İzleme Tekniği İle Dar Deniz Yolları İçin Bırakımlı Hal İncelemesi ve İrdelemesi”, İTÜ Dergisi D, Cilt: 4, Sayı: 6, s: 35-46, Aralık 2005.

.    Meriç E., Kerey E., Avşar N., Tuğrul A.B., Suner F., Sayar A., “ Haliç (İstanbul) Kıyı Alanlarında (Unkapanı-Azapkapı) Gözlenen Halosen Çökelleri Hakkında Yeni Bulgular”, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni  28, s: 9-32, 2003.

.    Doğan Baydoğan N., Tuğrul A.B., “Gama Işınları İle Kurşun-Alkali-Silika Camın Dozimetrik Kullanımı, İTÜ Dergisi C, Cilt: 1, Sayı: 1, s: 43-51, Aralık 2002.

.    Bilge A.N., Tuğrul A.B., Önal H., “Kalın Çelik Parçaların Radyografik Muayenesi”, Metalurji Dergisi, Tahribatsız Muayene Özel Sayısı, Sayı: 91, s: 61-65, Ağustos 1994.

.    Önal H., Bilge A.N., Tuğrul A.B.,“Döküm Malzemelerde Radyografik Kontrolun Önemi”, Metalurji Dergisi, Tahribatsız Muayene Özel Sayısı, Sayı: 91, s: 61-65, Ağustos 1994 .

.    Tuğrul A.B., “Tarihi Eserlerin Rdyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 290, s: 26-29, Ocak 1992.

.    Tuğrul A.B., Bir Assur Buluntusunun Radyografik İncelemesi”, Müze Dergisi, Sayı: 2, s: 21-24 1990-1991,

.    Tuğrul A.B., “Teşhirdeki Eserlerin Maruz Kalabilecekleri Etkiler ve Bu Etkilere Karşı Alınabilecek Önlemler, AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: XXXXIV, Sayı: 1-2, s: 429-443, 1990.

.    Yavuz H.,. Tuğrul A.B, Yavuz M.A., “Enerji Kullanımında Kirliliğin Önemi”, Mühendis ve Makine Dergisi, Sayı: 356, s: 22-25 Eylül 1989.

.    Bilge A.N., Tuğrul A.B., “Radyografik Değerlendirme Esasları”, Metalurji_Dergisi, Tahribatsız Muayene Özel Sayısı, s: 24-27, Ocak 1988.

.    Bilge A.N., Tuğrul A.B., Durmayaz A., Güngördü E., “Endüstriyel Büyük Parçaların Gamagrafik Kontrolu”, Metalurji Dergisi, Tahribatsız Muayene Özel Sayısı, s: 34-37, Ocak 1988,

.    Tuğrul A.B., “Bir Arkeolojik Buluntunun Sırrı”, İnsan ve Kainat Bilim ve Teknoloji_Dergisi, Sayı: 23, , s: 53-54, Temmuz 1987,

.    Tuğrul A.B., “Eski Eserlerin Sırları”, İnsan ve Kainat Bilim ve Teknoloji_Dergisi, Sayı: 21, s: 64-67 Mayıs 1987,

National Conference Papers (in chronological order)

Published in national conference proceedings

·    A. B. Tuğrul, ““Enerji Taşımacılığı Açısından Boğazların Önemi ve Alternatifleriyle Değerlendirilmesi”, "16. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2010" İstanbul, 12-14 Mayıs 2010.

·    G. Yılmaz, A. B.Tuğrul, Mustafa Demir, Doğan Yaşar,  “F-18 FDG ile PET/BT Çekimine İlişkin Hastaların Maruz Kaldıkları  Mesane Dozlarının Belirlenmesi, XII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 22-24 Ekim 2009, Ankara

·    A. B. Tuğrul , “Türkiye’nin Üye Olduğu Uluslar arası Kuruluşlar ve Türkiye Enerji Politikalarına Olası Etkileri”, “Türkiye 11. Enerji Kongresi”, İzmir, 21-23 Ekim 2009, CD Bildiri Kitabı: 45 pdf (+11).

·    G. Yılmaz, A. B.Tuğrul, Mustafa Demir,  “PET/BT Görüntülemesi Yapılan Hastaların Maruz Kaldıkları  F-18 FDG Radyasyon Dozlarının Araştırılması, “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi” Muğla, 6-9 Ekim 2009, Bildiri Kitabı s:

·    B. Büyük, A. B. Tuğrul, “Gama  Transmisyon  Tekniği  ile  Cs-137 Gama  Kaynağı  Kullanılarak  Farklı  Metaller  İçin  Kalınlık  Tayini”, “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi” Muğla, 6-9 Ekim 2009, Bildiri Kitabı s:

·    B. Demir, M. Demir, A. B. Tuğrul, G. Yılmaz, M. Halaç, İ. Uslu, “PET/BT’de Hasta Refakatcilerinin Radyasyondan Korunması”, “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi” Muğla, 6-9 Ekim 2009, Bildiri Kitabı s:

·    Ö. Özdemir, M. Tekin, H. Tuğral, H. Çimenoğlu, E. S. Kayalı, A. Beril Tuğrul, Nilgün Baydoğan, M. Baydoğan, N. Altınsoy, G. Albayrak, H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar,  “Gama Işınları ile Işınlanan Al-katkılı ZnO:Al İnce  Filmlerin Yapısal ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi,  “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi” Muğla, 6-9 Ekim 2009, Bildiri Kitabı s:

·    A. B. Tuğrul , “Nükleer Enerjinin Enerji Açılımlarındaki Yeri”, “Uluslar arası katılımlı Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Konferansı”, Ankara,  28-29 Eylül 2009, Bildiri Kitabı s: 93-98.

·    A. B. Tuğrul, “Bazı Takı Elemanı Parçaların Radyografi Tekniği İle İncelenmesi”, “31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu”,  25-29 Mayıs 2009, Denizli.

·    A. B. Tuğrul, “Türkiye’nin Enerji Açılımları”, "15. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2009" İstanbul, 13-15 Mayıs 2009, Bildiri Kitabı s: 15-17.

·    A.B. Tuğrul, “Temiz Enerji Açısından Enerji Kaynaklarının ve Kullanımının Değerlendirilmesi”,   VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu,   İstanbul,                   Bildiri Kitabı s: 37-46, 17-19 Aralık 2008.

·    A. B. Tuğrul, “Nükleer Teknoloji Uygulamaları”, Enerjide Kamu – Üniversite – Sanayi İşbirliği, ENKÜS 2007, Bildiriler ve Sunumlar, s: 61-68, 4-5 Aralık 2007, İstanbul.

·    A. B. Tuğrul,  “Farklı Okuçlarının Radyografi Tekniği ile İncelenmesi“,             29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs – 01 Haziran 2007, Kocaeli, Bildiri Kitabı s: 17-26.

·    A.B. Tuğrul, “Türkiye İçin Geleceğe Yönelik Bir Projeksiyon”, 14-15 Şubat, 2007, ASAM, İstanbul.

·    A.B. Tuğrul, N. Doğan Baydoğan,  “Olası Alternatiflerle Enerji Kaynakları Değerlendirmesi ve Türkiye”, Türkiye 10. Enerji Kongresi, 27-30 Kasım 2006, Bildiri Kitabı Cilt II, s: 265-273.

·    A. B. Tuğrul, “Türkiye’nin Nükleer Enerji Seçeneği”, TASAM, 27 Temmuz 2006, İstanbul, Bildiri Kitabı

·    A. B. Tuğrul,  “Avrupa Sürecinde Türkiye ve Enerji Açılımları“ , V. Enerji Sempozyumu,  21-23 Aralık 2005, Ankara, Bildiri Kitabı’nda yayınlanmıştır. TMMOB-EMO Küreselleşmenin Enerji Sektöründe Yapısal Değişim Programı ve Enerji Politikaları Bildiri Kitabı,  s: 99-110.

·    A. B. Tuğrul,  “Çalışılan Selçuklu Eserlerinin Tahribatsız Muayene Metodlarıyla Değerlendirilmesi“, 28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkemetri Sempozyumu, 30 Mayıs – 03 Haziran 2005, Antalya., Bildiri Kitabı

·    A.B. Tuğrul,“Sürdürülebilir Kalkınma İçinde Enerji Kaynaklarının Kullanımı”, “V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu”, İstanbul 26-28 Mayıs 2004, Bildiri Kitabı        Cilt II, s: 847-855.

·    A. B. Tuğrul,,  “Nötron Radyografi Tekniği  İle Eski Eserlerin İncelenmesi”,        26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkemetri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2004, Konya.

·    A. B. Tuğrul, “Türkiye’de Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Enerji Politikaları içindeki Yeri”, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu,  3-4 Ekim 2003, Kayseri, Bildiri Kitabı, s: 319-324

·    A. B. Tuğrul, “Enerji Politikaları içinde Doğal Gaz”, II. Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongresi, 18-20 Eylül 2003, Gaziantep, Bildiri Kitabı, s: 100-111.

·    A. B. Tuğrul,O. Belli,  “Yukarı Anzaf Kalesi Buluntusu Eserlerin X-Işını Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi, 25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkemetri Sempozyumu, 25-31 Mayıs 2003, Ankara.

·    Z. Er, A. B. Tuğrul, “Zararlı Organizma ve Patojenlerin Balast Yolu İle Taşınmasının En Aza İndirgenme Plan ve Kontrolu”, “Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları  IV. Ulusal Konferansı, İzmir, 5-8 Kasım 2002, Türkiye Kıyıları 02 Bildiri Kitabı s: 793-802.

·    A.B. Tuğrul,“Enerji Planlaması ve Yönetimi İçin Kalite Halkası”, “IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu”, İstanbul 16-18 Ekim 2002, Bildiri Kitabı  Cilt I, s: 1-8.

·    A.B. Tuğrul, S. Başaran, “Panaztepe Buluntusu Eselerin Tahribatsız Muayene  Metodları İle İncelenmesi”, XXIV. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27 Mayıs-31 Mayıs 2002, Ankara, 18. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 61-68.

·    D. Yaşar, B. Tuğrul, “Karaciğer Sintigrafisinde Gonadda Absorblanan Dozun Ölçümü”, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 28 -30 Ekim 2001, İstanbul.

·    N. Doğan Baydoğan, B. Tuğrul, “Medikal Ürünlerin Radyosterilizasyonunda Kurşun-Alkali-Silika Camların Dozimetrik Amaçlı Kullanımı”, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 28 -30 Ekim 2001, İstanbul.

·    E. Dirlik, B. Tuğrul, M. Demir, “Farklı Kolimatörlerle Orbiter Kamera İle Tc-99m Radyoizotopu ve Fantom Kullanarak Lenfosintigrafi Çekimlerinin Değerlendirilmesi ”, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 28 -30 Ekim 2001, İstanbul.

·    E. Arslan, B. Tuğrul, M. Demir, Verteks Gama Kamera İçin Tc-99m Radyoizotopu İle Kemik Sintigrafisi Çekimlerinin Parametrelerinin Değerlendirilmesi ”, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 28 -30 Ekim 2001, İstanbul.

·    A.B. Tuğrul, S. Başaran, “Altıntepe (Van) Buluntusu Bazı Eserlerin Radyografi Tekknikleri İle Değerlendirilmesi”, XXIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2001, Ankara, 17. Arkeometri Sonuçlar Toplantısı Bildiri Kitabı s: 21-28.

·    A.B.Tuğrul, E. Meriç, N. Avşar, F. Baytaş, N. Altınsoy, B. Ayaz, N. Doğan, S. Şahin, İ. Yılmaz, “Haliç Geç Kuvaterner (Holosen) İstifinin Radyoaktivite Seviyesi Tayini İle Değerlendirilmesi ve Diğer Değerlendirme Teknikleri İle Karşılaştırılması, Haliç 2001 Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2001, Bildiri Kitabı s: 253-267

·    A.B.Tuğrul, Z. Er, İ.Yılmaz, A.O. Yılmaz, “Tuzlada Deniz Radyoaktivitesinin Tayini ve Değerlendirmesi, Marmara-2000 Sempozyumu, 10-12 Ekim 2000, İstanbul, Bildiri Kitabı s: 566-574

·    A.B. Tuğrul, M. Darga, “Bir Hitit Mührünün Tahribatsız Muayene Metodları İle İncelenmesi”, XXII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22-26 Mayıs 2000, İzmir, 16. Arkeometri Sonuçlar Toplantısı Bildiri Kitabı s: 49-56.

·    A.B. Tuğrul, N. Doğan, “Radyasyon Dozu Tayini İçin Camların Stratejik Amaçlı Kullanımı, NBC Savunma Sempozyumu-III, 11-12 Mayıs 2000, İstanbul, Bildiri Kitabı s: 61-66.

·    A.B.Tuğrul, İ.Yılmaz, S. Şahin, “İstanbul Su Rezervuarlarının Radyoaktivite Seviyelerinin Değerlendirilmesi, Türkiye Su Kongresi, 17-19 Ocak 2000, İstanbul, Bildiri Kitabı Cilt II, s: 611-619.

·    A.B. Tuğrul, “Bazı Eserlerin Çalışma Mekanizmalarının Radyografi Tekniği İle Belirlenmesi”, XXI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 1999, Ankara, XV. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 65-76.

·    A.B. Tuğrul, “Korozyona Uğramış Eserlerin Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi”, XX. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 1998, Tarsus, XIV. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 53-64.

·    A.B. Tuğrul, “Roma Eserlerinin Tahribatsız Muayene Metodları İle Değerlendirilmesi”, XIX. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 1997, Ankara, XIII. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 65-81.

·    A.B. Tuğrul, “Nükleer Enerjide Nükleer Güvenlik Felsefesi ve Kalite Güvence”, Enerji Kaynakları Sempozyumu, 13-15 Nisan 2000, Çanakkale, (Çağrılı Tebliğ), Bildiri Kitabı, s: 37-47.

·    B. Tuğrul, “Nükleer Santraller ve Kalite”, I.Ulusal Nükleer Enerji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 19 Aralık 1996, Edirne, Bildiri Kitabı

·    Ş. B. Akıncı, A. B. Tuğrul, “Endüstriyel Radyografi Çekiminde Farklı Zemin Ortamlarının Görüntü Kalitesine Etkisinin İncelenmesi”, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, 3-6 Eylül 1996, İstanbul, Bildiri Kitabı (Sözlü Bildiriler), Cilt: 1, s: 222-231.

·    N. Altınsoy, A. B. Tuğrul, “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Düşey Borularda, Türbülanslı Akış Hız Profiline Giriş Etkisinin İncelenmesi”, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, 3-6 Eylül 1996, İstanbul, Bildiri Kitabı (Sözlü Bildiriler), Cilt: 1, s: 243-249.

·    N.Doğan, A. B. Tuğrul, “Soda Camlarının Elektromanyetik Radyasyon Karşısındaki Davranışının İncelenmesi”, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, 3-6 Eylül 1996, İstanbul, Bildiri Kitabı (Sözlü Bildiriler), Cilt: 1, s: 271-278.

·    B. Tuğrul, O. Belli, "Yukarı Anzaf Urartu Kalesinde Bulunan Bronz Kalkan Parçasının Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi", 18. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 1996, Ankara, XII. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 29-41.

·    Z. Er, B. Tuğrul, "Çeşitli Madensuyu ve Sodaların Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini", V. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Istanbul, 11-15 Eylül 1995,

·    B.Tuğrul, S. Şahin, “İzmit Körfezi (Hersek Burnu – Kaba Burun) Kuvaterner İstifinin Radyoaktivite Ölçümleri”, s: 91-97.

·    B. Tuğrul, V. Sevin, S. Başaran "Radyografi Teknikleri İle Karagündüz Kazısı Metal Buluntularının Değerlendirilmesi", 17. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 29 Mayıs - 2 Haziran 1995. XI. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 75-90, (1996).

·    B. Tuğrul, "Hacimsel Tahribatsız Muayene Yöntemleri İle Korozyon Tayininde Dikkat Edilecek Hususlar", IV. Ulusal Korozyon Sempozyumu, İstanbul, 25-27 Ekim 1994, Bildiri Kitabı s: 283-290.

·    B. Tuğrul, S.Başaran, A.Erzen, "Radyografi Teknikleri İle Çavuştepe Kazısı Metal Buluntularının Değerlendirilmesi", 16. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 30 Mayıs - 3 Haziran 1994, X. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 67-80, (1995).

·    A. Sipahi, B. Tuğrul, "Canlılara Verilebilecek Radyoizotop Miktarı ve Doz Hesabına İlişkin Analitik Bir Hesap", IV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 29 Eylül - 1 Ekim 1993, İstanbul, Bildiri Kitabı s: 373-378.

·    M. Güvendik, B. Tuğrul, "Bir Radyoizotop Kaynağın Tasarımı ve Çevresel Doz Hesabı", IV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 29 Eylül - 1 Ekim 1993, İstanbul, Bildiri Kitabı s: 389-395.

·    B. Tuğrul, Ö. Bilgi, "Radyografi Teknikleri Ile Ikiztepe Kazısı-92 Metal Buluntularının Restorasyon-Konservasyon Öncesi Değerlendirilmesi", XV. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 1993, Ankara, IX. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 77-100, (1994).

·    B. Tuğrul, O. Belli, "Yukarı Anzaf Urartu Kalesinde Bulunan Bronz Sadakların Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi", XV. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 1993, Ankara, IX. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 65-76, (1994).

·    B. Tuğrul, O.Belli, "Van Yukarı Anzaf Urartu Kalesi Bronz Buluntularının Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi, XIV. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 25-29 Mayıs 1992, VIII. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı s:441-452, 1993. (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir. Vol.31, No 1, p.213, No 31-740, 1994)

·    S. Tuncer, B. Tuğrul, "Marmara Bölgesi İçme Sularında Radyoaktivite Seviyesi Tayini", III. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Ankara, 19-21 Eylül 1991, Bildiri Kitabı s: 267-272, 1993.

·    B. Tuğrul, A. Özay,"Bazı Osmanlı Şamdanlarının Radyografi Yöntemiyle İncelenmesi", XIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu", Çanakkale, 27-31 Mayıs 1991, VII. Arkeometrı Sonuçları Toplantısı Bildiri Kitabı, s: 107-119.

·    B. Tuğrul, S. Başaran, "Enez Cam Buluntuların Tahribatsız Muayene Metodlarıyla İncelenmesi", XII. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 28 Mayıs - 1 Haziran 1990, VI.Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 29-40. (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir. Vol.29, No 2, p.437,No 29-2851, 1992)

·    B. Tuğrul, Ü. Bulubay, "Radyografi Çekimlerinde Ranforsatör Film Uyumunun Önemi", Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İstanbul, 5-7 Ekim 1989, Bildiri Kitabı (1990), s. 229-236,

·    B. Tuğrul, "Tahribatsız Muayene Metodlarıyla Yapılan Arkeometrik İncelemeler", III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Istanbul, 27-29 Eylül 1989, Bildiri Kitabı, (1990), Cilt: II, s: 669-674.

·    A.N. Bilge, B. Tuğrul, H. Yavuz, "İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Reaktöründe Gama Radyografi Olanaklarının Araştırılması", III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, İstanbul, 27-29 Eylül 1989, Bildiri Kitabı (1990), Cilt: II, s: 617-622.

·    Ü. Bulubay, B. Tuğrul, "Radyografik Ekranların Görüntü Kalitesine Etkisi", III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Istanbul, 27-29 Eylül 1989, Bildiri Kitabı, Cilt: II (1990), s: 630-635.

·    N. Kara, B.Tuğrul, "Radyoaktif İzleme Tekniği İle Açık Kanallarda Akış Takibi", III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Istanbul, 27-29 Eylül 1989, Bildiri Kitabı Cilt II (990), s: 630-635,

·    B. Tuğrul, , A.Özay, "Türk-İslam Eserleri Müzesindeki Bazı Muslukların Radyografi Tekniği İle İncelenmesi", XI. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Antalya, 18-23 Mayıs 1989, V. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s.119-131.(Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir. Vol.28, No 1, p.241, No 28-912, 1991)

·    B. Tuğrul, "Türk-İslam Eserleri Müzesindeki Bazı Metal Eserlerin X- Işını Radyografi Tekniği ile İncelenmesi", TÜBİTAK-AKSAY Ünitesi I.Ulusal Kollokyumu, Ankara, 23-25 Kasım 1988, TÜBİTAK-AKSAY Ünitesi Bilimsel Bildirileri I, (1989), (Türkçesi) s: 262-278 (Ingilizcesi) s: 279-293 (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir. Vol.27, No 2, p.269, No 27-2275, 1989)

·    B. Tuğrul, C. Soyhan, "Bazı Türk-İslam Kilitlerinin X-Işını Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi" X. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 23-27 Mayıs 1988, Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s:239-252.(Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir.Vol.27, No2, p.49, No 27-2176,1989) (Türkiye Makaleler Bibliyografyası'na geçmiştir. 1990/8, s: 1054, No 12361)

·    B. Tuğrul, Ş.Atik, "Bazı Antik Anadolu Opak Cam Eserlerin X-Işını Radyografi Tekniği Ile Değerlendirilmesi", I. Uluslararası Anadolu Cam Sanatı Sempozyumu, İstanbul, 26-27 Nisan 1988, Bildiri Kitabı,(1990),s: 37-39, 109-110. (Çağrılı Tebliğ)(Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir.Vol.28, No2, p.399, No 28-2913, 1991)

·    B. Tuğrul, "Bir Aluminyum Yaşlandırma Fırını Tasarımının Enerji Tasarrufu Açısından Etüdü", Enerji Tasarrufu Semineri, İstanbul, Ocak 1988, Tebliğ Kitabı, s: 29-41.

·    A.N. Bilge, B. Tuğrul, "Radyoaktif Kaynakların Güvenli Zırhlanması", I. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İstanbul, 8-9 Ekim 1987, Bildiri Kitabı (1989), s: 279-283.

·    B. Tuğrul, B. Erdal, "İkiztepe Kazısı Buluntularından Bazılarının Restorasyon-Konservasyonunda Radyografi Tekniklerinin Kullanımı", IX. Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, (6-10 Nisan 1987). III.Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 107-119.(SCI'te atıfta bulunulmuştur) (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir. Vol.27, No 2, p.4, No 27-1175, 1990) (Milli Kütüphane Kolleksiyonuna alınmıştır. Milli Kütüphane Giriş No. 2776)

·    B. Tuğrul, F. Sungur, Ş. Atik, "Radyografi Tekniği İle Opak Camların Değerlendirilmesi", Nükleer Enerji ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, İstanbul, 15-17 Ekim 1986, Bildiri Kitabı, s: 665-674.(INIS-ATOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 18, 15 Sep.1988, p.7907, No 19:078322) (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'egeçmiştir. Vol.26, No 1, p.274, No 26-1113, 1989)

·    B. Tuğrul, M.A. Yavuz, M. Okka, "Radyasyon Zırhlaması Amacıyla Kristal Camların Kullanımı", Nükleer Enerji ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, İstanbul, 15-17 Ekim 1986, Bildiri Kitabı, s: 675-683.(INIS-ATOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 18, 15 Sep.1988, p.785, No 19:077961)

·    A.N. Bilge, B. Tuğrul, "Çelik Döküm ve Kaynak Dikişi Kontrollarının Radyografik Değerlendirme Esasları", Nükleer Enerji ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, İstanbul, 15-17 Ekim 1986, Bildiri Kitabı, s: 78-88,(INIS-ATOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 18, 15 Sep.1988, p.7907, No 19:078321)

·    A.N. Bilge, B. Tuğrul, F. Sungur, "Sanayide Radyografi Uygulamaları", Nükleer Enerji ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, İstanbul, 15-17 Ekim 1986, Bildiri Kitabı, s: 78-88.(INIS-TOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 18, 15 Sep.1988, p.7880, No 19:078018)

·    B. Tuğrul, F. Sungur, Ş. Atik, "İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki Bazı Opak Cam Eserlerin X-Işını Radyografi Tekniği İle İncelenmesi", VIII. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 26-30 Mayıs 1986, II. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 81-90. (INIS-ATOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 18, 15 Sep.1988, p.7879, No 19:078017) (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'egeçmiştir. Vol.26, No 2, 1989, p.244, No 26-2504) (Milli Kütüphane Kolleksiyonuna alınmıştır. Milli Kütüphane Giriş No: 2771)

·    B. Tuğrul, F. Sungur, Y. Meriçboyu, F. Yıldız, "İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki Bazı Metal ve Kil Eserlerin Radyografi Tekniği İle İncelenmesi", VIII. Kazı, Araştırma ve rkeometri Sempozyumu, Ankara, 26-30 Mayıs 1986, II. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 91-104, (INIS-ATOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 18, 15 Sep.1988, p.7879, No 19:078016) (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir.Vol.26,No 1, p.7,No 26-26, (Milli Kütüphane Kolleksiyonuna alınmıştır. Milli Kütüphane Giriş No. 2775)

·    B. Tuğrul, F. Sungur, A. Görkem, N. Ölçer, "Cizre - Mardin Ulucami Kapısının Restorasyonunda Radyografi Tekniklerinin Kullanımı", VIII. Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 26-30 Mayıs 1986, II. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 105-117, (INIS-ATOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 18, 15 Sep.1988, p.7907, No 19:078323) (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir.Vol.27,No 1, p.4,No 26-1177) (Milli Kütüphane Kolleksiyonuna alınmıştır. Milli Kütüphane Giriş No. 2768)

·    B. Tuğrul, H. YAVUZ, "Basınçlı Su Reaktörlerinin Buhar Üreteçlerindeki Korozyon Problemleri", 5. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Istanbul, 18-20 Eylül 1985, Bildiri Kitabı, Cilt 2, s: 745-754. (INIS-ATOMINDEX'e geçmiştir. Vol. 19, No 18, 15 Sep.1988, p.7987, No19:078654)

·    B. Tuğrul, "Arkeometride Nükleer Tekniklerin Kullanımı", TÜBİTAK Arkeometri Ünitesi, VI. Ulusal Arkeometri Kollokyumu, Istanbul, 15-17 May[s 1985, Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantı Bildirileri VI, Ankara 1986, TÜBİTAK Yayınları No: 622, s: 12-29. (Çağrılı Tebliğ)

·    B. Tuğrul, "Türkiye'de Nükleer Enerji Eğitimi", Teknik Eğitim Ulusal Kongresi, İsanbul, 24-26 Ekim 1983, Teknik Eğitim; Dünü, Bugünü ve Geleceği, s: 2.67 - 2.73.

·    Yavuz, A. Bayülken, B.Can, B. Tuğrul, "İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Eğitim ve Araştırma Reaktörü, I. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, 22-24 Mayıs 1980.

Published in national conference abstract books

·    A. B.Tuğrul,  “Orta Asya’daki Mevcut ve Muhtemel Enerji Projeleri, Türkiye'nin Bu Projelerdeki Yeri”,  Orta Asya’da Değişen Dengeler ve Türkiye Sempozyumu, 11 Aralık 2009, Ankara.

·    A. B. Tuğrul, S. Hacıyakupoğlu, N. Altınsoy, N. Baydoğan, N. Karatepe,             A. Bayülken  “Nükleer Uygulamalarda Radyoizotop Dekontaminasyonu İçin Karbon Nanoyapıların Kullanılması”, İTÜ Nono-Bilim ve Nano- Teknoloji Çalıştayı, s: 35, İstanbul, 11-12 Şubat 2009.

·    H. Çimenoğlu, E.S. Kayalı, A. B. Tuğrul, S. Hacıyakupoğlu, N. Baydoğan, N. Altınsoy, M. Baydoğan “Radyasyon İle Uyartılarak Optik ve Mekanik Özellikleri Geliştirilen Nanometrik Boyuttaki Al Katkılı ZnO İletken Filmler”, İTÜ Nono-Bilim ve Nano- Teknoloji Çalıştayı, s: 39, İstanbul, 11-12 Şubat 2009.

·    A.B. Tuğrul, “Türkiye İçin Geleceğe Yönelik Bir Projeksiyon”, 14-15 Şubat, 2007, ASAM, İstanbul.

·    A. B. Tuğrul, “Türkiye’nin Nükleer Enerji Seçeneği”, TASAM, 27 Temmuz 2006, İstanbul.

·    A. B. Tuğrul,  “Avrupa Sürecinde Türkiye ve Enerji Açılımları“ , V. Enerji Sempozyumu,  21-23 Aralık 2005, Ankara, Bildiri Kitabı’nda yayınlanmıştır. TMMOB-EMO Küreselleşmenin Enerji Sektöründe Yapısal Değişim Programı ve Enerji Politikaları Bildiri Kitabı,  s: 99-110.

·    M.E. Turgay, A. B. Tuğrul, “Gama Transmisyon Tekniği İle Cs-137 Gama Kaynağı Kullanılarak Farklı Metaller İçin Yoğunluk Tayini” “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi ,14-16 Eylül 2005, İzmir.

·    Karaaslan, A. B. Tuğrul, ““Nötron Aktivasyon Analiziyle Deniz Suyunda Tuzluluk Tayini” “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi ,15-17 Ekim 2003, Kayseri

·    E.S. Karaman, A. B. Tuğrul, “Farklı Türkiye Mermer Türlerinin Toplam Alfa ve Toplam Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini” “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi ,15-17 Ekim 2003, Kayseri

·    G. Yılmaz, A. B. Tuğrul, “Radyografik Paralaks (Rijit Paralaks) Yöntemi İle Hata Derinliği Tesbiti”, 1. Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim 1998, Ankara.

·    N.Doğan, A. B. Tuğrul, “Yüksek Radyasyon Dozu Altında Soda-Kireç-Silika Camlarının Optik Yapı Özelliklerinin Değişiminin İncelenmesi”, 17. Fizik Kongresi, 27-31 Ekim 1998, Alanya.

·    N.Altınsoy, A. B. Tuğrul, “Türbülans Parametrelerinin Değişimine Giriş Şartları Etkisinin Radyoaktif İzleme Tekniği İle İncelenmesi”, 17. Fizik Kongresi, 27-31 Ekim 1998, Alanya,

·    A.B. Tuğrul, “Radyasyon Ölçüm Tekniklerinde Dedektör Yerleşiminin Önemi ve Geometri Faktörü”, 16. Fizik Kongresi, 26-29 Ağustos 1996, Ayvalık, s: 26.

·    N. Doğan, B. Tuğrul, "Enerjitik Elektromagnetik Radyasyonun Soda Camlarındaki Etkilerinin İncelenmesi", 15. Fizik Kongresi, Kaş-Antalya, 26-29 Eylül 1995.

·    B. Tuğrul, "Radyoaktif İzleme Tekniği İle Borularda Akış Takibinde Konsantrasyon Tayini", 14. Ulusal Fizik Kongresi, 25-27 Ekim 1993, Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bildiri Kitabı, s: 133.

·    M. Güvendik, B. Tuğrul, "Radyasyon Ölçümü İle Seviye Tayini İçin Kullanılacak Radyoizotop Kaynağın Kolimasyonu ve Analitik Zırhlama Hesabı", 14. Ulusal Fizik Kongresi, 25-27 Ekim 1993, Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bildiri Kitabı, s: 132.

·    S. Tuncer, B. Tuğrul, "Ege Bölgesinden Çeşitli İçme Sularında Radyoaktivite Seviyesi Tayini", 13. Ulusal Fizik Kongresi, Eskişehir, 30 Eylül - 2 Ekim 1992, s: 60.

·    B. Tuğrul, "Eski Eserlerin Korunmasında Radyografi Yöntemlerinin Kullanılması", Türkiye'de Eski Eser Kaçakcılığı, Tahribatı ve Korunması Sempozyumu - II, Ankara, 3-6 Aralık 1991.

·    B. Tuğrul, "Korozyona Uğramış Metal Eserler Üzerinde Radyografi Tekniğiyle Yapılan Çalışmalar", Metal Buluntuların Korozyonu ve Korunması Konferansı, Ankara, 21-22 Ekim 1991.

·    B. Tuğrul, "Tahribatsız Muayene Metodlarıyla Cizre Ulucami Kapısının Restorasyon Konservesyon Çalışmaları", V. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Izmir, 22-24 Mayıs 1991, s: 21.

·    B. Tuğrul, N. Kara, "Radyoaktif İzleme Tekniği İle Borularda Akış Hızı Tayini", V. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Izmir, 22-24 Mayıs 1991, s: 24.

·    S. Tuncer, B. Tuğrul, "Çeşitli İçme Sularında Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini", V. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Izmir, 22-24 Mayıs 1991, s: 30.

·    F. Çetin, B. Tuğrul, "Radyografik Görüntüde Yarı-Gölge ve Görüntü Rezolüsyonu Tayini", V. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Izmir, 22-24 Mayıs 1991, s: 26.

·    B. Tuğrul, "Tahribatsız Muayene Metodlarında Yeni Gelişmeler", Tahribatsız Muayene III. Milli Semineri, Istanbul, 29-30 Kasım 1990.

·    B. Tuğrul, "Radyografi Yöntemiyle Arkeolojik Buluntuların Farklı Yönlerden İncelenmesi", IV. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Erzurum, 27-29 Haziran 1990.

·    B. Tuğrul, N. Kara, "Radyoaktif İzleme Tekniği İle Borularda Laminer Akış İncelemesi", IV. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Ezurum, 27-29 Haziran 1990.

·    B. Tuğrul, "Tahribatsız Muayene Metodlarının Üretim İçindeki Yeri", II. Milli Tahribatsız Testler Semineri, İstanbul, 30 Kasım - 1 Aralık 1989,

·    B. Tuğrul, "İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü'nde Tahribatsız Testlerle Ilgili Yapılan Çalışmalar", I. Milli Tahribatsız Testler Semineri, Ankara, 28-29 Kasım 1988.

·    A.N. Bilge, B. Tuğrul, "Döküm Parçaların Radyografik Kontrolu", II.Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, 23-25 Haziran 1988.

·    B. Tuğrul, "Kaza Şartlarında Nükleer Reaktörlerin Dış Güvenlik Kabuğu Kaçak Oranının Analitik Hesabı", II. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, İstanbul, 10-12 Ekim 1984, s: 72.

·    B. Tuğrul, H. Yavuz, " Nükleer Reaktörlerin Soğutma Kulelerinin Dizayn Esasları", II. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, İstanbul, 10-12 Ekim 1984, s: 48.

·    B. Tuğrul, "Türkiye'de Nükleer Enerji Eğitimi", Teknik Eğitim Ulusal Kongresi, İsanbul, 24-26 Ekim 1983, Teknik Eğitim; Dünü, Bugünü ve Geleceği, s: 2.67 - 2.73.

·    Yavuz, A. Bayülken, B.Can, B. Tuğrul, "İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Eğitim ve Araştırma Reaktörü, I. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, 22-24 Mayıs 1980.

Book and/or chapters (in chronological order)

·    A.N. Bilge, B. Tuğrıl, “Essential of Industrial Radiography”, ITU Nuclear Energy Institute, General Publications No: 20, Istanbul, 1990.

Published Report (in chronological order)

.    T.Yarman, B. Tuğrul, E. Saldıray, “Investigation of Weighted Residual Criteria To LOCA Analysis With Application to TMI-2 Accident”, International Atomic Energy Agency (IAEA), 3214/RB, August 1983.

Turkish

.    N. Aybers, H. Yavuz, M. Geçkinli, B. Tuğrul, “Soğutucunun Kaçırılması Kazasından Sonra Dış Güvenlik Kabuğu İçindeki Sıcaklık ve Basınç Değişiminin İncelenmesi”, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, TEK Proje Raporu, İstanbul, Kasım 1978.

.    B. Tuğrul, “Soğutucunun Kaçırılması Kazasından Sonrasında Dış Güvenlik Kabuğu İçindeki Sıcaklık ve Basınç Değişimi İle Bu Şartlarda Çevreye Yayılan Radyasyon Dozunun Hesaplanması”, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Doktora Ön İnceleme Çalışması, İstanbul, Mart 1978.

.    B. Tuğrul, “Bugüne Kadar meydana Gelen En Büyük Kaza: Three Mile Island Kazası”, GMP-AR-001, İstanbul, Kasım 1984.

.    A.N. Bilge, B. Tuğrul, “Sanayide Uygulamalı Radyografi”, T.C. sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sınai Eğitim ve Geliştirme Bakanlığı, Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi (SEGEM) Genel Müdürlüğü, İstanbul, Haziran 1986.

.    B. Tuğrul, N. Kara, “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Açık Kanallarda Akımın İncelenmesi”, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul, Şubat 1990.

.    H. Yavuz, A.N. Bilge, E. Ünseren, A. Bayülken, B. Tuğrul, A. Durmayaz, “İTÜ TRIGA Mark-II Reeaktörü’nün Sanayi İhtiyaçlarına Yönelik Modernleştirilmesi”, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul, Şubat 1993.

.    B. Tuğrul, F. Baytaş, N. Altınsoy, B. Ayaz, N. Doğan, S. Şahin “Toprak Numunelerinin Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini İle Katman Değerlendirmesi”,  İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul, Temmuz 2001.

Citations

·    Total: 53  (source: Web of Science, as of 03/2010 )