Yenilenebilir Enerji Veri Analizi ve İşaret İşleme Laboratuvarı

Yenilenebilir_enerji_1Bu Laboratuvar, 

Permosan Enerji Makine San.Tic. A.Ş.

Desteğiyle Kurularak Enerji Enstitüsü'nün Kullanımına Sunulmuştur.


Yapılan Çalışmalar

  • Enerji sistemlerinin yapay sinir ağlarıyla modellenmesi ve simülasyonu
  • Yenilenebilir_enerji_2Enerji üretim sistemleri genelinde durum izleme ve hata öngörüsü
  • Gerçek zamanda çevrim-içi işaret işleme ve veri analizi gürültü analizi
  • Sistem tanılama                                          Araştırma Olanakları ve Ekipmanlar

  • 4 PC, çeşitli istatistik ve veri analiz programları
  • 2 veri toplama modülü

Yenilenebilir_enerji_3