Laboratuvarlardan Sorumlu Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlileri

 

 Laboratuvarlardan Sorumlu Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlileri  

Laboratuvar Adı

Oda No

Enstitü Adına Laboratuvardan
Sorumlu Öğretim Üyesi

Sorumlu Araştırma Görevlisi

1. İnci Akü Yeni Teknolojiler Araştırma Lab.

224

Prof.Dr. Nilgün Yavuz

Dr.Öğretim Üyesi Sevan Karabetoğlu

2. Yeni Enerji Teknolojileri Lab.

223

Doç. Dr. Z. Fatih Öztürk

Dr.Öğretim Üyesi Sevan Karabetoğlu

Araş. Gör. Uğur Berkay Kahveci

Araş.Gör. Ece Ekmekçi

3. Isıl Test ve Termoelektrik Teknolojiler Lab.

215

Doç. Dr. Z.Fatih Öztürk

Dr.Öğretim Üyesi Sevan Karabetoğlu

Araş. Gör. Uğur Berkay Kahveci

Araş.Gör. Ece Ekmekçi

4. Yenilenebilir Enerji Veri Analizi ve
İşaret İşleme Lab.

224-A

Dr.Öğretim Üyesi Burak Barutçu

Araş. Gör. Uğur Berkay Kahveci

5. Kriyojenik Teknolojiler Lab.

224-B

Dr.Öğretim Üyesi Burak Barutçu

Araş.Gör. Ahmet Gültekin

6. Malzeme Üretim ve Hazırlama Lab.-A

225

Prof.Dr. Nilgün Yavuz
Prof. Dr. Üner Çolak

 

Araş. Gör. Gökçen Gökçeli

7. Malzeme Üretim ve Hazırlama Lab.-B

225

Prof. Dr. Üner Çolak
Doç. Dr. Elif Arıcı Bogner

Prof.Dr. Nilgün Yavuz

Araş. Gör. Gökçen Gökçeli

 

8. Malzeme Üretim ve Hazırlama Lab.-C

225

Prof. Dr. Sema Erentürk

 

9. Akü Teknolojileri Test ve Araştırma Lab.

104-B

Dr.Öğretim Üyesi Burak Barutçu

Dr.Öğretim Üyesi Sevan Karabetoğlu

10. Toprak Kaynaklı Isı Pompaları Test
ve Araştırma Lab.

127

Doç. Dr.Z. Fatih Öztürk

Dr.Öğretim Üyesi Sevan Karabetoğlu

Araş. Gör. Ahmet Gültekin

11. Enerji Verimliliği ve Aydınlatma Tekniği Lab.

110-A

Prof.Dr. Sermin Onaygil

Araş.Gör.Dr. Emre Erkin
Dr.Öğretim Üyesi M. Berker Yurtseven

12. Fotometri ve Radyometri Lab.

111

Prof.Dr. Sermin Onaygil

Araş.Gör.Dr. Emre Erkin
Dr.Öğretim Üyesi M. Berker Yurtseven

13. Radyasyon Uygulamaları Lab.-B

211

Prof. Dr. İskender A. Reyhancan

Araş.Gör.Onur Erbay

Fizik Y. Müh. M. Sahip Kızıltaş

14. Radyografi Lab.

115

Prof. Dr. İskender A. Reyhancan

Araş. Gör. Neslihan Koyuncu

Y. Kimyager Zeyneb Camtakan
Fizik Y. Müh. M. Sahip Kızıltaş

15. Radyasyon Uygulamaları Lab.-A

210

Prof. Dr. İskender A. Reyhancan

Araş.Gör.Onur Erbay

Fizik Y. Müh. M. Sahip Kızıltaş

16. Düşük Seviyeli Radyoaktivite Ölçümleri
(DSROL) Lab.

108

Prof. Dr. İskender A. Reyhancan

Araş. Gör. Neslihan Koyuncu

Fizik Y. Müh. M. Sahip Kızıltaş

17. Nötron Aktivasyon Analizi (NAA) Lab.

114

Prof.Dr. Sema Erentürk
Prof. Dr. İskender Reyhancan

Y. Kimyager Zeyneb Camtakan

Fizik Y. Müh. M. Sahip Kızıltaş