Radyasyondan Korunma ve Radyoekoloji Araştırma Grubu

0_10298

İTÜ Enerji Enstitüsü

A. Beril Tuğrul, Prof.Dr. (Grup Lideri)

Filiz Baytaş, Prof. Dr.

Nilgün Yavuz, Prof. Dr.

Sema Erentürk, Prof. Dr.

Nesrin Altınsoy, Prof.Dr.

Nilgün Baydoğan, Prof. Dr.

Sevilay Hacıyakupoğlu, Doç. Dr.

Muhittin Okka, Dr., TRIGA Mark-II

Sahip Kızıltaş, Yük.Lis., TRIGA MARK-II

Mehmet Genceli,Fz.Mh.,TRIGA MARK-II

Bülent Büyük, End. Des. Araş. Gör.Dr.

Ertuğrul Demir, Araş. Gör.

Zeyneb Camtakan, Yük. Kimyager

 

İTÜ İçinden

 • Prof.Dr. Cenap ÖZBEN (İTÜ Fen-Ed.Fak.- Fizik Bölümü)
 • Prof.Dr. Sabri ÇELİK (İTÜ Maden Fak.)
 • Prof.Dr. Yüksel ÖRGÜN.     (İTÜ Maden Fak.)
 • Yrd.Doç.Dr. Zuhal ER (İTÜ Fen-Ed.Fak.- Fizik Bölümü)


İTÜ Dışından
 

 • Prof.Dr. Mustafa DEMİR (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. Nükleer Tıp An.B.D)
 • Prof.Dr. Ferhat GÖKBULAK (İÜ Orman Fakültesi)


Yurt Dışından

 • Prof.Dr.Des WALLING (EU, )

 

Temel Araştırma Konuları

 • Sağlık Fiziği

 • Radyasyon Zırhlaması

 • Çevresel Radyoaktivite Değerlendirmeleri

 • Radyonüklidlerle Toprak Taşınmasının İncelenmesi

 • Radyoaktif Atıklar

 

RKRAG-in Amacı

Radyasyondan korunma ve radyoekoloji grubu; doğal radyasyon ölçümleri ile bunlardan ayrı olarak, radyasyonla ilgili her tür faaliyette ve kontaminasyon-dekontaminasyon şartlarında, toprak, su, malzeme ve havadaki radyonüklidlerin (doğal yolla var olan veya yapay şekillerde karışan radyoizotopların) tesbiti, takibi ve kontrolu  ile bu radyonüklidlerle çevre hakkında bilgi edinme, radyolojik atıkların değerlendirilmesi, elimine edilmeleri, dolayısıyla çevre ve insanın radyasyondan korunmasına ilişkin faaliyetleri kapsamakta olup, bu konularda teknolojik gelişim ile yeni teknoloji ürünleri geliştirmeyi hedeflemektedir.

PROJELER


YAYINLAR Son Güncelleme Tarihi: 01.04.2014