Dalga ve Deniz Akımları Enerjileri Araştırma Grubu

Grup Üyeleri

Bihrat Önöz, Prof. Dr. (Grup Başkanı)

Sedat Kapdaşlı, Prof. Dr.

Burak Barutçu, Yrd. Doç. Dr.

V. Özgür Kırca, Yrd. Doç. Dr.

Gülru Babaç Schübler, Araş. Gör. Dr.

Adil Akgül, Araş. Gör.

Aysun Köroğlu, Öğr. Gör. Dr.


Temel Araştırma Konuları

  • Dalgakıran tipi dalga enerji sistemlerinin geliştirilmesi
  • Türkiye'nin dalga enerjisi potansiyelinin tespiti
  • Keson tipi dalga enerjisi sistemleri
  • Salınımlı dalga enerjisi sistemleri
  • Türkiye kıyılarında akımların enerji potansiyelinin belirlenmesi


WOCER'in Amacı

Dünya enerji gereksiniminin karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynakları geniş bir yer tutmaktadır. Dünya yüzeyinin %70’i denizlerle kaplı olup bu alanlar dünyanın en büyük enerji depolama ve üretim alanları olmaktadır. Bu enerji sürekli olarak yenilenmektedir  ve denizlerdeki enerjinin küçük bir bölümü dahi dünya enerji gereksinimini karşılamaya yetecek kadardır. Diğer enerji kaynakları arasında büyük bir potansiyele sahip olan dalga enerjisi çok  önemli avantajlara  sahiptir. Son yıllarda meydana gelen gelişmeler ise dalga enerjisinin de  uygulanabilir enerji kaynaklarından biri olduğunu kanıtlamış ve bu konudaki araştırma ve geliştirme çalışmaları büyük bir hızla artmıştır. WOCER’in  amacı yakın gelecekte ülkemizde de önemli enerji kaynaklarından biri haline gelecek olan denizlerdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının  üretim sistemlerinin temel niteliklerini ortaya koyarak uygulama için gerekli temel bilgileri aktarmaktır. Son Güncellenme: 01.04.2014

 

İlgili Sayfalar

 
Grubun Projeleri